Јавни позиви

 


2023.

 

7-2023 Оrganizacija događaja povodom 14. feb. i 150 god. pogibije Vasila Levskog

34-23 Израда пројекта пошумљавања

- ОБРАЗАЦ

2/23 ПРЕНОС СЕДНИЦА

- ОБРАЗАЦ

35-23 Израда ИП за реконструкцију котларнице и ПУ 8 септембар

ОБРАЗАЦ

19-23 Услуге вршења надзора

- ОБРАЗАЦ

4-23 Набавка добара за потребе репрезентације СО

- ОБРАЗАЦ

37/2023

- ОБРАЗАЦ

1-2023

- ОБРАЗАЦ

1-2023

- ОБРАЗАЦ

7-23

- ОБРАЗАЦ

42-2023

- ОБРАЗАЦ

13-2023

- ОБРАЗАЦ

2-2023

ОБРАЗАЦ

10-2023

- ОБРАЗАЦ

2-2023

ОБРАЗАЦ

3-2023

- ОБРАЗАЦ

11-2023

ОБРАЗАЦ

5-2023

- ОБРАЗАЦ

8-2023

- ОБРАЗАЦ

Позив понудјацима са понудом Израда пројекта 13.04.2023.

- ОБРАЗАЦ

1-23

- ОБРАЗАЦ

46/2023 Тестирање бунара у с. Лукавица

- ОБРАЗАЦ

45-23 Набавка гусеница за квад

- ОБРАЗАЦ

3/2023 осигурање возила

- ОБРАЗАЦ

4. Poziv 43-2023 Izrada Akustičke studija i Idejnog rešenje sistema za uzbunjivanje 18.05.2023

47/2023

3. Poziv ponudjacima 47-2023 Projekat izvedenog objekta rezervoara 18.05.2023

5/23 Nabavka kancelarijskog materijala

4. Poziv ponudjacima 9-23 Nabavka kancelarijskog materijala opštinska uprava 30.05.2023

 


2022.

 

1. VI IZMENA Plana nabavki na koje se zakon ne primenj 19.09.2022

2. Odluka o usvajanu ŠESTE izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenj 19.09.2022 OU

1. VII IZMENA Plana nabavki na koje se zakon ne primenj 13.10.2022

2. Odluka o usvajanu SEDME izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenj 13.10.2022 OU

Druga izmena i dopuna plana Odluka o usvajanu plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje SO 2022

1. Druga izmena Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje SO 2022 19.10.2022


 

11/2022 Сервисирање возила

- ОБРАЗАЦ

02/2022 Пружање услуге радио и телевизијског преноса седница скупштине општине - 24.02.2022.

- ОБРАЗАЦ

04/2022 - Набавка добара за потребе репрезентације Скупштине општине Димитровград - 04.03.2022.

- ОБРАЗАЦ

Пружање услуге за БЗР-у за Општину Димитровград

- ОБРАЗАЦ

7-22

- ОБРАЗАЦ

2-2022

- ОБРАЗАЦ

1-2022

- ОБРАЗАЦ

Техничка документација за реконтрукцију пута кроз село Радејна

- ОБРАЗАЦ

17/2022

- ОБРАЗАЦ

10/2022

- ОБРАЗАЦ

9/2022

- ОБРАЗАЦ

44/2022

- ОБРАЗАЦ

9/2022 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

- ОБРАЗАЦ

03/22 - 

- ОБРАЗАЦ

15-22

- ОБРАЗАЦ

9-2022 Канцеларијски материјал

- ОБРАЗАЦ

5/2022 - Набавка канцеларијског материјала за потребе скупштине општине Димитровград

- ОБРАЗАЦ

Пружање услуге дезинсекције на територији општине Димитровград за 2022. годину

- ОБРАЗАЦ

16/2022 Израда енергетског пасоша за објекат Гимназије "Свет Кирило и Методије" у Димитровграду

- ОБРАЗАЦ

33-2022 Израда пројектно-техничке документације за реконтрукцију дела улице Балканска и тротоара од рампе код Дома здравља до железничке станице у Димитровграду

- ОБРАЗАЦ

45/2022 - Набавка награда за децу учеснике такмичења "Пажљивкова смотра"

- ОБРАЗАЦ

54-2022

- ОБРАЗАЦ

57/2022 услуге мобилне телефоније

- ОБРАЗАЦ

58/2022 - Набавка тонера

- ОБРАЗАЦ

53/2022

- ОБРАЗАЦ

51/2022

- ОБРАЗАЦ

10/2022

- ОБРАЗАЦ

59-2022

- ОБРАЗАЦ

11/2022

- ОБРАЗАЦ

68/22

- ОБРАЗАЦ/ПОЗИВ

- ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

49/22

- ОБРАЗАЦ

64/22

- ОБРАЗАЦ

66/22

- ОБРАЗАЦ

- ПОТВРДА

- РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

- ОДЛУКА о обустави поступка

37/22

ПОЗИВ

38/22

- ПОЗИВ

39/22

- ПОЗИВ

43/22

- ПОЗИВ

42/22

- ПОЗИВ

Услуге организовања сусрета са побратимљеним општинама поводом Манифестације „Дани царибродске шушенице“ 2022

- ПОЗИВ

3/2022-Набавка добара за потребе репрезентације у кабинету председника

- ПОЗИВ

59/2022

- ПОЗИВ

3/2022

- ПОЗИВ

50-2022

- ПОЗИВ

3.Poziv ponudjacima nabavka autosedišta 48-2022 13.12.2022

4. Poziv ponudjacima novogodišnji paketići 30-2022 13.12.2022

 

 


1. План набавки на које се закон не примењује председник 2021

Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује СО 2021

1. План набавки на које се закон не примењује СО 2021

2. Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује 2021 ОУ

2. План набавки на које се закон не примењује ОУ 2021

Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује 2021

Прва измена и допуна Плана набавки на који се Закон не примењује за Општину Димитровград ОУ

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2021 GODINU OPŠTINSKA UPRAVA

1. objava DRUGA izmena Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje OU

2. Odluka o usvajanu DRUGE izmene i dopune plana 12.05.2021

Odluka o usvajanu PRVE IZMENE 12.05.2021

1. Izmena Plana Prva izmena i dopuna Plana SO za objavu

2. Odluka o usvajanu TREĆE izmene

1. TRECA izmena Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje OU 2021 objava

1. Druga izmena i dopuna Plana SO 30.06.2021 - ZA OBJAVU

Odluka o usvajanu DRUGE IZMENE plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje SO 2021


 

2021.

 

52-2021 - Набавка алкометарског уређаја

ОБРАЗАЦ

51-2021 -  Набавка радара

ОБРАЗАЦ

05/2021 - Пружање услуге за БЗР-у за Општину Димитровград и буџетске кориснике

- ОБРАЗАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

4/2021- Услуге помоћи у кући за стара и изнемогла лица 

- ОБРАЗАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

3/2021 Услуге центра за хипорехабилитацију

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ

1/2021 Пружање услуге радио и телевизијског преноса седница Скупштине општине

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

1/2021 Услуге Саветовалишта за децу и породицу

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

2/2021 Услуге социјалне заштите Инклузивна играоница

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Набавка материјала за превозна средства

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Пружање услуге одржавања сајта општине Димитровград бр 1/21

- ПОЗИВ

Сервисирање аутомобила - 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Набавка услуге ревизије за 2020. годину- 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Пружање услуге превођења аката Скупштине општине са српског на бугарски језик - 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОДЛУКА

Пружање услуге обезбеђења објеката општине Димитровград

- ПОЗИВ

- пружање услуге израде и одржавања сајта Народне библиотеке „Детко Петров“, бр. 1. - 18.03.2021. 

- ПОЗИВ

Набавка услуге осигурања зграда, опреме и имовине

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 4/2021

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 17/2021

Одржавање зеленила на јавним површинама у општини Димитровград 2021.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одржавање чистоће на јавним површинама у општини Димитровград 2021.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

8/2021 - Пружање угоститељских услуга за потребе општинске управе Димитровград

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Елаборат за чишћење преграда на кусовранској реци са притокама 40-2021

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Пружање угоститељских услуга за потребе кабинета председника општине Димитровград 2/2021

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

14/2021 Набавка тонера

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

07/2021 - Набавка добара за потребе репрезентације општинске управе Димитровград

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

19/2021 - Набавка услуге осигурања возила - 05.05.2021. год.

- ПОЗИВ

Програм развоја туризма општине Димитровград - 13.05.2021. год.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

28/2021 Пружање услуге дезинсекције

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

56/2021

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Пружање услуге личног пратиоца

- ПОЗИВ

5/2021 - Набавка канцеларијског материјала за потребе скупштине општине Димитровград

- ПОЗИВ

59/2021 Израда пројектно-техничке документације за изградњу плаже са пратећим објектима и планираном саобраћајном и комуналном инфраструктуром на језеру Сава И

- ПОЗИВ

Пружање угоститељских услуга за потребе кабинета председника општине Димитровград - II

- ПОЗИВ

61/2021 Набавка апарата за узорковање ваздуха

- ПОЗИВ

51/2021 Израда процена ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања

- ПОЗИВ

54/2021 Информатичка опрема за евидентирање и обраду података саобраћајних незгода

- ПОЗИВ

41/2021 Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације

- ПОЗИВ

22-2021 Набавка рачунара

- ПОЗИВ

23-2021 Набавка штампача

- ПОЗИВ

61/2021

- ПОЗИВ

66/2021

- ПОЗИВ

- Набавка новогодишњих пакетића

- ПОЗИВ

404-224/2021-14/1

- ПОЗИВ

Израда пројектно-техничке документације ИДП за извођење радова на адаптацији и уређењу ентеријера анекса Спортске хале у Омладинском клубу

- ПОЗИВ

 


ИСКЉУЧИВО ПРАВО

24/2021 Пружање услуге зимског одржавања путева на територији општине Димитровград за 2021. годину

- ОБАВЕШТЕЊЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

 


2020.

1. Набавка рачунарске опреме за Центар за развој омладинског спорта - 25.02.2020.

2. Услуге мобилне телефоније - 10.03.2020.

3. Услуге мобилне телефоније - 10.03.2020.

4. Позив за подношење понуда Услуге набавке и штампања промотивног материјала - 12.03.2020.

5. Пружање услуге дезинсекције на територији општине Димитровград , број 8УН/20 - 20.05.2020.

6. Набавка канцеларијског материјала у свему према спецификацији број 02-145/2020-17 од 25.05.2020. год. - бр.2ДН/20 - 28.05.2020.

Образац 1

Образац 2

7. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за набавку услуге осигурања - 24.06.2020.

8. Студија анализе постојећег стања и финансијска анализа пројекта реконструкције јавне расвете - 02.07.2020.

9. Пружање услуге презентације општине Димитровград на друштвеним мрежама - 08.07.2020.

Образац

10. Услуге ревизије пројекта „Паметник“ - 15.07.2020.

11. Набавка канцеларијског материјала, бр. 10ДН/20 - 05.08.2020.

12. Набавка ТНГ-а, бр. 11ДН/20 - 07.08.2020.

13. Набавка рачунарске опреме за децу учеснике манифестације "Србија у ритму Европе"- 16.09.2020.

14. Набавка лап топ рачунара за ђаке генерације - 23.10.2020.

15. Набавка заштитне опреме (за раднике) - 26.10.2020.

16. Пружање услуге дератизације на територији општине Димитровград - 27.10.2020.

17. Набавка система за потребе електронског гласања - 29.10.2020.

18. Израда пројектне документације саобраћајне сигнализације за општински пут Жељуша - Планиница - Бански Дол - Поганово - 19.11.2020.

19. Набавка штампача 5ДН/20 - 20.11.2020.

20. Набавка опреме за јавну безбедност - ауто седишта за децу - 26.11.2020.

21. Пружање услуге одржавања система видео надзора I фаза, за уграђену опрему на објектима из прилога позива - 15.12.2020.

22. Израда шест Идејних решења (ИДР) и пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу једнопородичног стамбеног објекта (за петочлану породицу) са идејним решењем за инклузивно дечје игралиште са теретаном на отвореном (69,55м2) и Израда два Идејна решења (ИДР) и пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу двопородичног стамбеног објекта (за две трочлане породице) 90,65м2, бр. 6/2020 - 23.12.2020.

ОБРАЗАЦ-позив понудјацима са понудом.пдф

Пројектни задатак 1-9.пдф

23. Истражни и пројектни радови у циљу обезбеђења додатних количина воде за потребе водоснабдевања у општини Димитровград - 29.12.2020.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top