Јавни позиви

 

 

1. План набавки на које се закон не примењује председник 2021

Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује СО 2021

1. План набавки на које се закон не примењује СО 2021

2. Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује 2021 ОУ

2. План набавки на које се закон не примењује ОУ 2021

Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује 2021

Прва измена и допуна Плана набавки на који се Закон не примењује за Општину Димитровград ОУ

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2021 GODINU OPŠTINSKA UPRAVA


2021.

 

05/2021 - Пружање услуге за БЗР-у за Општину Димитровград и буџетске кориснике

- ОБРАЗАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

4/2021- Услуге помоћи у кући за стара и изнемогла лица 

- ОБРАЗАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

3/2021 Услуге центра за хипорехабилитацију

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ

1/2021 Пружање услуге радио и телевизијског преноса седница Скупштине општине

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

1/2021 Услуге Саветовалишта за децу и породицу

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

2/2021 Услуге социјалне заштите Инклузивна играоница

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Набавка материјала за превозна средства

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Пружање услуге одржавања сајта општине Димитровград бр 1/21

- ПОЗИВ

Сервисирање аутомобила - 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Набавка услуге ревизије за 2020. годину- 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Пружање услуге превођења аката Скупштине општине са српског на бугарски језик - 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОДЛУКА

Пружање услуге обезбеђења објеката општине Димитровград

- ПОЗИВ

- пружање услуге израде и одржавања сајта Народне библиотеке „Детко Петров“, бр. 1. - 18.03.2021. 

- ПОЗИВ

Набавка услуге осигурања зграда, опреме и имовине

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОСЕЊЕ ПОНУДА 4/2021

ПОЗИВ ЗА ПОДНОСЕЊЕ ПОНУДА 17/2021


ИСКЉУЧИВО ПРАВО

24/2021 Пружање услуге зимског одржавања путева на територији општине Димитровград за 2021. годину

- ОБАВЕШТЕЊЕ


2020.

1. Набавка рачунарске опреме за Центар за развој омладинског спорта - 25.02.2020.

2. Услуге мобилне телефоније - 10.03.2020.

3. Услуге мобилне телефоније - 10.03.2020.

4. Позив за подношење понуда Услуге набавке и штампања промотивног материјала - 12.03.2020.

5. Пружање услуге дезинсекције на територији општине Димитровград , број 8УН/20 - 20.05.2020.

6. Набавка канцеларијског материјала у свему према спецификацији број 02-145/2020-17 од 25.05.2020. год. - бр.2ДН/20 - 28.05.2020.

Образац 1

Образац 2

7. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за набавку услуге осигурања - 24.06.2020.

8. Студија анализе постојећег стања и финансијска анализа пројекта реконструкције јавне расвете - 02.07.2020.

9. Пружање услуге презентације општине Димитровград на друштвеним мрежама - 08.07.2020.

Образац

10. Услуге ревизије пројекта „Паметник“ - 15.07.2020.

11. Набавка канцеларијског материјала, бр. 10ДН/20 - 05.08.2020.

12. Набавка ТНГ-а, бр. 11ДН/20 - 07.08.2020.

13. Набавка рачунарске опреме за децу учеснике манифестације "Србија у ритму Европе"- 16.09.2020.

14. Набавка лап топ рачунара за ђаке генерације - 23.10.2020.

15. Набавка заштитне опреме (за раднике) - 26.10.2020.

16. Пружање услуге дератизације на територији општине Димитровград - 27.10.2020.

17. Набавка система за потребе електронског гласања - 29.10.2020.

18. Израда пројектне документације саобраћајне сигнализације за општински пут Жељуша - Планиница - Бански Дол - Поганово - 19.11.2020.

19. Набавка штампача 5ДН/20 - 20.11.2020.

20. Набавка опреме за јавну безбедност - ауто седишта за децу - 26.11.2020.

21. Пружање услуге одржавања система видео надзора I фаза, за уграђену опрему на објектима из прилога позива - 15.12.2020.

22. Израда шест Идејних решења (ИДР) и пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу једнопородичног стамбеног објекта (за петочлану породицу) са идејним решењем за инклузивно дечје игралиште са теретаном на отвореном (69,55м2) и Израда два Идејна решења (ИДР) и пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу двопородичног стамбеног објекта (за две трочлане породице) 90,65м2, бр. 6/2020 - 23.12.2020.

ОБРАЗАЦ-позив понудјацима са понудом.пдф

Пројектни задатак 1-9.пдф

23. Истражни и пројектни радови у циљу обезбеђења додатних количина воде за потребе водоснабдевања у општини Димитровград - 29.12.2020.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top