Јавни позиви

 

 

1. План набавки на које се закон не примењује председник 2021

Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује СО 2021

1. План набавки на које се закон не примењује СО 2021

2. Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује 2021 ОУ

2. План набавки на које се закон не примењује ОУ 2021

Одлука о усвајану плана набавки на које се закон не примењује 2021

Прва измена и допуна Плана набавки на који се Закон не примењује за Општину Димитровград ОУ

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2021 GODINU OPŠTINSKA UPRAVA

1. objava DRUGA izmena Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje OU

2. Odluka o usvajanu DRUGE izmene i dopune plana 12.05.2021

Odluka o usvajanu PRVE IZMENE 12.05.2021

1. Izmena Plana Prva izmena i dopuna Plana SO za objavu

2. Odluka o usvajanu TREĆE izmene

1. TRECA izmena Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje OU 2021 objava

1. Druga izmena i dopuna Plana SO 30.06.2021 - ZA OBJAVU

Odluka o usvajanu DRUGE IZMENE plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje SO 2021

 


2021.

52-2021 - Набавка алкометарског уређаја

ОБРАЗАЦ

51-2021 -  Набавка радара

ОБРАЗАЦ

05/2021 - Пружање услуге за БЗР-у за Општину Димитровград и буџетске кориснике

- ОБРАЗАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

4/2021- Услуге помоћи у кући за стара и изнемогла лица 

- ОБРАЗАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

3/2021 Услуге центра за хипорехабилитацију

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ

1/2021 Пружање услуге радио и телевизијског преноса седница Скупштине општине

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

1/2021 Услуге Саветовалишта за децу и породицу

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

2/2021 Услуге социјалне заштите Инклузивна играоница

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Набавка материјала за превозна средства

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Пружање услуге одржавања сајта општине Димитровград бр 1/21

- ПОЗИВ

Сервисирање аутомобила - 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Набавка услуге ревизије за 2020. годину- 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Пружање услуге превођења аката Скупштине општине са српског на бугарски језик - 05.03.2021.

- ПОЗИВ

- ОДЛУКА

Пружање услуге обезбеђења објеката општине Димитровград

- ПОЗИВ

- пружање услуге израде и одржавања сајта Народне библиотеке „Детко Петров“, бр. 1. - 18.03.2021. 

- ПОЗИВ

Набавка услуге осигурања зграда, опреме и имовине

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 4/2021

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 17/2021

Одржавање зеленила на јавним површинама у општини Димитровград 2021.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одржавање чистоће на јавним површинама у општини Димитровград 2021.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

8/2021 - Пружање угоститељских услуга за потребе општинске управе Димитровград

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Елаборат за чишћење преграда на кусовранској реци са притокама 40-2021

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Пружање угоститељских услуга за потребе кабинета председника општине Димитровград 2/2021

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

14/2021 Набавка тонера

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

07/2021 - Набавка добара за потребе репрезентације општинске управе Димитровград

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

19/2021 - Набавка услуге осигурања возила - 05.05.2021. год.

- ПОЗИВ

Програм развоја туризма општине Димитровград - 13.05.2021. год.

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

28/2021 Пружање услуге дезинсекције

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

56/2021

- ПОЗИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Пружање услуге личног пратиоца

- ПОЗИВ

5/2021 - Набавка канцеларијског материјала за потребе скупштине општине Димитровград

- ПОЗИВ

59/2021 Израда пројектно-техничке документације за изградњу плаже са пратећим објектима и планираном саобраћајном и комуналном инфраструктуром на језеру Сава И

- ПОЗИВ

Пружање угоститељских услуга за потребе кабинета председника општине Димитровград - II

- ПОЗИВ

61/2021 Набавка апарата за узорковање ваздуха

- ПОЗИВ


ИСКЉУЧИВО ПРАВО

24/2021 Пружање услуге зимског одржавања путева на територији општине Димитровград за 2021. годину

- ОБАВЕШТЕЊЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ

 


2020.

1. Набавка рачунарске опреме за Центар за развој омладинског спорта - 25.02.2020.

2. Услуге мобилне телефоније - 10.03.2020.

3. Услуге мобилне телефоније - 10.03.2020.

4. Позив за подношење понуда Услуге набавке и штампања промотивног материјала - 12.03.2020.

5. Пружање услуге дезинсекције на територији општине Димитровград , број 8УН/20 - 20.05.2020.

6. Набавка канцеларијског материјала у свему према спецификацији број 02-145/2020-17 од 25.05.2020. год. - бр.2ДН/20 - 28.05.2020.

Образац 1

Образац 2

7. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за набавку услуге осигурања - 24.06.2020.

8. Студија анализе постојећег стања и финансијска анализа пројекта реконструкције јавне расвете - 02.07.2020.

9. Пружање услуге презентације општине Димитровград на друштвеним мрежама - 08.07.2020.

Образац

10. Услуге ревизије пројекта „Паметник“ - 15.07.2020.

11. Набавка канцеларијског материјала, бр. 10ДН/20 - 05.08.2020.

12. Набавка ТНГ-а, бр. 11ДН/20 - 07.08.2020.

13. Набавка рачунарске опреме за децу учеснике манифестације "Србија у ритму Европе"- 16.09.2020.

14. Набавка лап топ рачунара за ђаке генерације - 23.10.2020.

15. Набавка заштитне опреме (за раднике) - 26.10.2020.

16. Пружање услуге дератизације на територији општине Димитровград - 27.10.2020.

17. Набавка система за потребе електронског гласања - 29.10.2020.

18. Израда пројектне документације саобраћајне сигнализације за општински пут Жељуша - Планиница - Бански Дол - Поганово - 19.11.2020.

19. Набавка штампача 5ДН/20 - 20.11.2020.

20. Набавка опреме за јавну безбедност - ауто седишта за децу - 26.11.2020.

21. Пружање услуге одржавања система видео надзора I фаза, за уграђену опрему на објектима из прилога позива - 15.12.2020.

22. Израда шест Идејних решења (ИДР) и пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу једнопородичног стамбеног објекта (за петочлану породицу) са идејним решењем за инклузивно дечје игралиште са теретаном на отвореном (69,55м2) и Израда два Идејна решења (ИДР) и пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу двопородичног стамбеног објекта (за две трочлане породице) 90,65м2, бр. 6/2020 - 23.12.2020.

ОБРАЗАЦ-позив понудјацима са понудом.пдф

Пројектни задатак 1-9.пдф

23. Истражни и пројектни радови у циљу обезбеђења додатних количина воде за потребе водоснабдевања у општини Димитровград - 29.12.2020.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top