Дневни ред

Записник -31 седница

Решење о образовању Комисије за административна питања и радне односе

Решење о именовању секретара привременог органа општине Димитровград

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона у Привременом органу општине Димитровград

Пословник о раду Привременог органа општине Димитровград

Одлука о радноправном статусу председника, чланова и секретара Привременог органа општине Димитровград

Одлука о важењу правних аката у Привременом органу општине Димитровград

Решење о утврђивау престанка мандата Општинског већа општине Димитровград

Решење о утврђивању функције председника општине Димитровград

Решење о утврђивању функције заменика председника општине Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције секретара СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције председника СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка функције заеника председника СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка мандата одборницима СО Димитровград

Решење о утврђивању престанка дужности помоћника председника општине Димитровград

Решење о престанку дужности чланова радних тела СО Димитровград

Решење о овлашћењу лица за потписивање и располагање средствима са жиро рачуна и консолидованог рачуна Буџета општине Димитровград

Решење о овлашћењу лица за потписивање аката које доноси Привремени орган општине Димитровград


Решење о усвајању информација о усклађености планираних и релизованих активности ЈП Комуналац за период 01.01.2023.год. до 30.09.2023.год.

Решење о усвајању информација о усклађености планираних и релизованих активности ЈКП Регионална депонија Пирот за период 01.01.2023.год. до 30.09.2023.год.

Решење о именовању чланова и зaменика чланова Општинског савета родитеља

Решење о додељи средстава котао на пелет Албена Живков

Решење o давању сагласности на трећу измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину за 2023.

Правилник о бесплатним уџбеницима у ОШ Христо Ботев


Одлука о прихватања преноса права јавне својине над покретним стварима


Одлука о другој измени Правилника о остваривању права на бесплатну и регресирану ужину

Решење о разрешењу и именовању чланова Гимназије Свети Кирило и Методије


 

Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта за 2024.годину

Решење o давању сагласности на четврту измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2023. годину

Решење о приступању изради печата Скупштине општине Димитровград

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 2024 .год


Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима Гимназије Свети Кирило и Методије

Правилник о условима и поступку доделе новогодишњих пакетића деци у општини Димитровград

Одлука о смерницама за израду годишњег програма пословања ЈП „Комуналац“ – Димитровград за 2024. годину

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top