Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter

Заштита животне средине

 

 

Извештај о испитивању амбијенталног ваздуха за мај 2024

 

Решење - израда извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу интерне кабловске инфраструктуре - BREBEX

 

Извештај о испитивању амбијенталног ваздуха - јануар 2024

Извештај о испитивању амбијенталног ваздуха - фебруар 2024

Извештај о испитивању амбијенталног ваздуха - март 2024

Извештај о мерењу и оцењивању буке у животној средини

 


Извештај о испитивању квалитета површинских вода на територији општине Димитровград од 22.08..2023. год.

Извештај о испитивању квалитета површинских вода на територији општине Димитровград од 20.10.2023. год.

Извештај о испитивању квалитета површинских вода на територији општине Димитровград од 19.12.2023. год.

Извештај о испитивању квалитета површинских вода на територији општине Димитровград од 16.05.2023. год.


 

 

СПИСКОВИ ЗАГАЂИВАЧА

ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА-ОБРАСЦИ

Решење - процена утицаја Fenus d.o.o.


 

Извештј о контроли квалитета ваздуха из имисије за 2021 годину

Извештај о мерењу и утицају буке на животну средину мониторинг у Димитровграду за 2022

Извештај о мерењу и оцењивању буке у животној средини мај-октобар 2023

Извештај о испитивању квалитета површинских вода на територији општине Димитровград за 2022

Извештај о мерењу и утицају буке на животну средину у Димитровграду за 2021

 

Извештај о испитивању број 2354

Извештај о испитивању број 2355

Извештај о испитивању број 2262

Извештај о испитивању број 1809

Извештај о испитивању број 2061

Извештај о испитивању број 2062

Извештај о испитивању 2353

Извештај о испитивању 2263

Извештај о испитивању број 2264

Извештај о контроли амбијенталног ваздуха за 2023.

Извештај о контроли амбијенталног ваздуха за 2022

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top