Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter

Општине Димитровград има 42 месне заједнице (Поганово, Бански Дол, Планиница, Градиње, Бачево, Белеш, Прача, Барје, Било, Верзар, Изатовци, Каменица, Браћевци, Бребевница, Мазгош, Доња Невља, Горња Невља, Височки Одоровци, Гуленовци, Доњи Криводол, Горњи Криводол, Влковија, Бољев Дол, Скрвеница, Врапча, Гојин Дол, Жељуша, Грапа, Димитровград, Паскашија, Драговита, Искровци, Петачинци, Куса Врана, Лукавица, Сливница, Протопопинци, Мојинци, Радејна, Петерлаш, Сенокос, Смиловци и Трнски Одоровци) за које је образовано 23 савета.

 

Савет меснe/месних заједница

Председник СМЗ

Седиште СМЗ

1.

Савет МЗ: Поганово, Бански Дол, Планиница

Пејев Мики

с. Поганово

2.

Савет МЗ: Градиње и Бачево

Леков Мирко

с. Градиње

3.

Савет МЗ: Белеш и Прача

Маноилов Иван

Белеш

4.

Савет МЗ: Барје, Било и Верзар

Иванов Цветко

с. Барје

5.

Савет МЗ: Изатовци, Каменица и Браћевци

Зарков Тони

с. Изатовци

6.

Савет МЗ: Бребевница и Мазгош

Костов Дојчин

с. Бребевница

7.

Савет МЗ: Доња Невља

Јорданов Радослав

с. Доња Невља

8.

Савет МЗ: Горња Невља

Колев Мирослав

с. Горња Невља

9.

Савет МЗ: Височки Одоровци и Гуленовци

Давитков Никола

с. Височки Одоровци

10.

Савет МЗ: Доњи Криводол, Горњи Криводол, Влковија и Бољев Дол

Манолов Борислав

с. Доњи Криводол

11.

Савет МЗ: Скрвеница и Врапча

Тимов Димитар

с. Скрвеница

12.

Савет МЗ: Гојин Дол

Јелена Ранђелов

с. Гојин Дол

13.

Савет МЗ: Жељуша и Грапа

Миленков Марјан

с. Жељуша

14.

Савет МЗ: Димитровград и Паскашија

Андрејевић Александар

Димитровград

15.

Савет МЗ: Драговита

Тошев Санда

с. Драговита

16.

Савет МЗ: Искровци и Петачинци

Митов Слободан

с. Искровци

17.

Савет МЗ: Куса Врана

Тодоров Горан

с. Куса Врана

18.

Савет МЗ: Лукавица и Сливница

Димитров Данка

с. Лукавица

19.

Савет МЗ: Протопопинци и Мојинци

Стаменов Кристина

с. Протопопинци

20.

Савет МЗ: Радејна и Петерлаш

Милошев Стојко

с. Радејна

21.

Савет МЗ: Сенокос

Естов Никола

с. Сенокос

22.

Савет МЗ: Смиловци

Колев Слободан

с. Смиловци

23.

Савет МЗ: Трнски Одоровци

Нотев Илија

с. Трнски Одоровци

 

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top