Opština Dimitrovgrad medijan medijan
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter

Туризам

 

Програм развоја туризма Општине Димитровград

 

Општина Димитровград препознаје туризам као важног покретача локалног економског развоја. Програм развоја туризма општине Димитровград 2022-2024 представља стратешки корак у креирању туристичке политике на локалном нивоу која води ка већој препознатљивости и конкурентности Димитровграда.

 

Програм развоја туризма општине Димитровград 2022-2024 документ доступан за читање и преузимање

 


Категоризација угоститељских објеката за смештај

 

 


Евидентирање некатегорисаних објеката за смештај

 

 


Туристичка организација Цариброд

Туристичка организација „Цариброд Димитровград” је Установа која:

 

- координише сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма;

- доноси програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;

- обезбеђује информативно-пропагандне материјале којима се промовишу туристичке вредности општине Димитровград;

- прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди на територији општине Димитровград;

- организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,културних и других скупова и манифестација;

- организује туристичко-информативне центре на територији општине Димитровград и врши друге активности у складу са законом.

 

Туристичко информативни центар налази се у центру града, на кружном току, на адреси Трг Зорана Ђинђића 4. Радно време ТИЦ-а је сваког радног дана од 7-15 часова.

У инфо центру сви заинтересовани могу добити бесплатан промо материјал, брошуре, туристичке карте, а такође купити и сувенире.

 

Контакт подаци:

Туристичка организација Цариброд
Спортски центар "Парк", Теслина бб
18320 Димитровград, Србија

Централа: +381 10 361 124

Служба за туризам: +381 10 360 873

Ел. пошта: tocaribrod@gmail.com

Интернет презентација : www.udimitrovgradu.rs

 


Обавештења

 

 

ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ ДА ОТПОЧИЊЕ РАД НА ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 2022 – 2025 ГОДИНЕ

 

            Општина Димитровград приступа изради Програма развоја туризма општине Димитровград за период 2022 – 2025. године.

            Програм развоја туризма општине Димитровград израђује se у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), члан 12. којим се предвиђа да јединица локалне самоуправе доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом развоја туризма Р- Србије за период 2016 – 2025.   Програм ће бити израђен према Правилнику о садржини и начину израде програма развоја туризма: ("Службени гласник РС", број 86 од 19. јуна 2020) који прописује Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

            Програм развоја туризма ће садржати конкретне предлоге и смернице за развој и унапређење конкурентности туристичке понуде на територији општине Димитровград намењене актерима туристичке привреде.

            Процес припреме Програма заснован је на интегралном партиципативном приступу планирању, принципима међусекторске сарадње и размене информација, укључивања и координације јавног, приватног и цивилног сектора.

            С тога, позивамо све заинтересоване организације, стручне појединце да се пријаве на у рад радне групе која ће бити укључена у процес израде Програма развоја туризма општине Димитровград 2022 -2025.  Кратко мотивационо писмо са биографијом је потребно доставити електронским путем на следећу адресу: turizam@dimitrovgrad.rs

 

Контакт особа: Јелена Ђорђевић, већница за омладину и туризам, Општина Димитровград

Број телефона: +381 62 88 62 453


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА О ОБАВЕЗИ КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА Е-ТУРИСТА ОД 01. ОКТОБРА 2020.

 

Портал еТуриста је централни информациони систем који обједињује све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у Републици Србији. Пројекат израде ЦИС који спроводе Влада Републике Србије и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, подржава шире циљеве дефинисане Законом о туризму и Законом о угоститељству: системско регулисање области угоститељства и туризма, смањење сиве економије, унапређење услова пословања свих субјеката на тржишту, заштита права потрошача у туризму и угоститељству.

У складу са ПРАВИЛНИКом о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података ("Службени гласник РС", број 87 од 19. јуна 2020.) након 01. октобра 2020. све пријаве и одјаве домаћих и страних туриста у свим угоститељским објектима за смештај биће могуће једино и искључиво путем система еТуриста. Избегавање ове законске обавезе кажњава се високом новчаном казном. Такође, преко овог система подносиће се захтеви за категоризацију објеката, а ситем води и евиденцију уплаћене боравишне таксе.

Е - Tуриста је обавезан и бесплатан систем за који је неопходна интернет конекција и могуће га је користити преко свих уређаја (десктоп рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон). Угоститељи му приступају путем додељених корисничких налога које им додељује надлежни орган.

 

Позивамо све угоститеље који пружају услуге смештаја у објектима врста:

 • кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство,

 • хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп, ловачки дом, кућа и колиба,

да се јаве надлежној служби у општини Димитровград најкасније до 25. септембра 2020. како би добили и лично преузели корисничко име и лозинку за приступ систему еТуриста.

 

Угоститељи који пружају услуге смештаја у објектима врста хотела, мотела, пансиона, кампа, туристичког насеља, ловачких вила и марина требају контактирати Министарство надлежно за послове туризма.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА СМЕШТАЈ: Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази. ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Информације о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

У складу са Правилник-ом о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај ЈЛС подноси следећу документацију:

Прилог 1 Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

Допис уз пријаву – два примерка оверена потписом и печатом

 

 

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно, посебно за сваки објекат за смештај у писаној форми и доставља:

 • лично на писарници у општини Димитровград;

 • као и путем електронске поште (e – mail) на адресу: borisadamov65@gmail.com

За издавање Уверења о извршеној евиденцији некатегорисаног угоститељског објекта за смештај ради остваривања права пријаве за реализацију шеме доделе ваучера код министарсва надлежног за послове туризма потребно је Општини Димитровград поднети захтев који се може преузети у наставку текста

Захтев за издавање уверења некатегорисаног угоститељског објекта за смештај

Након обављеног евидентирања, угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај ће добити кориснички налог за приступање порталу еТуриста.

ИНФОРМАТИВНО – ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА - еТУРИСТА

Информативно – едукативна радионица о обавези и начину коришћења портала еТуриста за угоститеље који пружају услуге смештаја биће организована 22.септембра 2020. са почетком у 11 часова у просторијама ЕОЦ у Спортском центру Парк у Димитровграду. Радионицу организују општина Димитровград и ЈУ Спортско – туристички центар Цариброд. Учешће на радионици је бесплатно и отворено за све угоститеље.

Предности који ће угоститељи као корисници ЦИС еТуриста имати су:

 • Поједностављена пријава и одјава домаћих и страних гостију;

 • Подношење захтева за категоризацију;

 • Обрачун и евиденција боравишних такси;

 • Смањен број административних процедура и олакшано пословање.

Више информација о начину пријављивања и другим процедурама угоститељи могу добити путем телефона: 010/361-582.

Више информација о Централном – информационом систему Е – туриста потражите на следећем линку: https://www.eturista.gov.rs


Општина Димитровград препознаје туризам као важног покретача локалног економског развоја. Програм развоја туризма општине Димитровград 2022-2024 представља стратешки корак у креирању туристичке политике на локалном нивоу која води ка већој препознатљивости и конкурентности Димитровграда.

 

Program razvoja turizma opštine Dimitrovgrad 2022-2024

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top