Планска документа

 

 

Елаборат за рани јавни увид ПДР реконструкције и израде државног пута II A реда број 223, деоница Звонце-Манастир Поганово

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА  II A РЕДА, БРОЈ 223, ДЕОНИЦА ЗВОНЦЕ-МАНАСТИР ПОГАНОВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД


Rani javni uvid u plan detaljne regulacije područja solarne elektrane "Brebex


 

ЈАVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU U OKVIRU
KOMPLEKSA RADNE ZONE U NASELJU BELEŠ NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 2/16,
2/15, 2/14, 2/13, 2/12, 2/10, SVE U KO LUKAVICA

Oglas za javnu prezentaciju UP - Maga group


 

OGLAS о izmeni termina javne rasprave nakon javnig uvida u nacrt ID PGR Dimitrovgrad

OGLAS о izmeni termina javne prezentacije nacrta ID PGR Dimitrovgrad

UP GRADINJE ZA GRADNJU KOMPLEKSA BENZINSKE PUMPE KP. 3191-12 I 3191-13

Oglas za javnu prezentaciju UP - Dimitrovgrad

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Izmene_i_dopune_prostornog_plana_Opstine_Dimitrovgrad-predlog_plana

Измена и допуна просторног плана општине Димитровград - нацрт

План детаљне регулације Услужног центра "Димитровград-Градина"

План детаљне регулације  - Сават I и II

План генералне регулације Димитровграда + ДОКУМЕНТА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДИМИТРОВГРАДА 2020

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД + ДОКУМЕНТА


Извештај о стратешкој процени Белеш

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ БЕЛЕШ


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГЛИНЕ У ЛЕЖИШТУ ЦРНЕ РОВИНЕ У КО БРЕБЕВНИЦА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД


ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД


ПДР УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА ДИМИТРОВГРАД - ГРАДИНА - НАЦРТ ПЛАНА - ЈАВНИ УВИД 2021


ПРОСТОРНИ ПЛАН РС - од 2021 до 2035 -нацрт


Нацрт Плана детаљне регулације "Црне ровине"

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top