Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija

Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija

Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija

Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija

Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija

Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija

Добро дошли


Добро дошли на званичну интернет презентацију општине Димитровград. Пронађите све најважније информације као и контакт локалне самоуправе.

  • grb-srbija
Н А Р Е Д Б A    -    П О З И В    -    ОБАВЕШТЕЊА    -    Симпозијум - Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња    -    Свечано потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и промоција пројекта „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“    -    О  Д  Л  У  К  A    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -   

Најновије вести

ОБАВЕШТЕЊА 27.02.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 27.02.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу:  Н А Р Е Д Б У 1. Изузетно од тачке 9. и тачке 10. Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21), дана дана 27. и 28. фебруара 2021. године, радно време објеката у којима се обављају следеће делатности, и то: 1) у области трговине на мало, непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места); 2) у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, ноћни клубови и сл.); 3) у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта (биоскоп, музеј, галерија); 4) у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.); 5) у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (теретана, вежбаоница, и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 14.00 часова. 2. Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова. 3. Од ограничења радног времена из тачке 1. и тачке 2. изузимају се: 1) апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду); 2) бензинске пумпе, у обављању делатности продаје горива; 3) трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране; 4) ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини. 4. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тачке 1. и тачке 2. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 1.  и тачке 2. ове Наредбе. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из тачке 1.  и тачке 2. ове Наредбе. Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом. Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. 5. Ова Наредба саставни је део Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21). 6. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“ и производи правно дејство за дане 27. и 28. фебруар 2021. године. Број: 06-31/2021-17/1 Датум: 27.02.2021. године КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Владица Димитров, с. р.

ОБАВЕШТЕЊА 25.02.2021

П О З И В

На основу  програма  IPARD II Европске Уније обавештавамо све заинтересоване: физичка лица, привреднике, предузетнике, пољопривредна газдинства и задруге да се за ближе упознавање са програмом и условима конкурса могу јавити Канцеларији за локални економски развој Општине Димитровград и ресорним већницима Ђорђевић Јелени и Манчев Драгану. Контакт телефон: 064 21 20 230 или путем маила: mancevsasa@gmail.com План јавних позива за донације ће у 2021 години подржати следеће мере у оквиру програма:* Мера 1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства - (Изградња и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора) Рок за конкурисање: од 01.04.2021. до 30.06.2021. Мера 3- Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства (изградња и опремање) Рок за конкурисање: од 04.05.2021. до 15.07.2021. Мера 7 Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (рурални туризам итд..) Рок за конкурисање: од 01.06.2021. до 30.08.2021. *Напомена: План позива је информативног карактера и подложан је променама За све заинтересоване биће организоване информативно - едукативне радионице за упознавање са Јавним позивима и условима за конкурисање. Више информација о ИПАРД програму потражите на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/  или на сајту Управе за аграрна плаћања  http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

Знаменитости

dimitrovgrad

Панорама Димитровграда

Град Димитровград налази се на 463 м надморске висине, 43°01' сгш. и 22°45' игд. на крајњем југоистоку Републике Србије, у горњем току реке Нишаве, на око 90 км од Ниша и око 60 км од Софије, главног града Републике Бугарске. Територијално припада пиротском округу и удаљен је око 20 км источно од седишта округа. По попису из 2002. г. цела општина има 11748 становника, а у самом граду живи 6968 становника. Већину становништва чине припадници бугарске националне мањине.

Сазнај више
dimitrovgrad

Стара планина

Стара планина је део планинског система Балкан (тур. планина ), који се простире делимично у Србији и већим делом у Бугарској, дуг је око 600 км, широк око 30 – 50 км. Пружа се од Старе Планине на западу до Црног мора на истоку и представља продужетак Јужних Карпата. Дели се на Западни (до Искра), Средњи (до Шипке) и Источни Балкан (до Црног мора). Највиши врхови су: Ботев 2376 м, Вежен 2198 м, Миџор 2169 м, а најважнији превој је Шипка 1326 м.

Сазнај више
dimitrovgrad

Петрлашка пећина

Петрлашка пећина је у ствари систем пећина на јужном ободу крашког Одоровачког поља, у рејону Забрђа. Удаљена је од града око 12 км северно, пут је 10 км асфалтни и 2 км земљани.

Сазнај више
dimitrovgrad

Kanjon reke Jerme

Река Јерма (Суковска река) је лева притока Нишаве укупне дужине 72 км. Извире источно од Власинског језера, где њен изворишни крак чини Вучја река. После 17 км она прелази у предео Знепоље у Бугарској (позната и под под називом Трнска река), па преко бугарске територије тече 27 км, затим се враћа у Србију код села Петачинци у димитровградској општини и тече углавном према северу око 28 км све до улива у Нишаву код села Сукова (11 км од Димитровграда).

Сазнај више
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top