Субвенција за заштитне рамове за тракторе    -    Директан пренос XIX седнице СО Димитровград    -    Јавни позив за упис у посебан бирачки списак националних мањина    -    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ДАН МЛАДИХ    -    УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА -КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА    -    Конкурс енергетска ефикасност - коначна ранг листа крајњих корисника    -    ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ- прелиминарна листа крајњих корисника    -    Ерида Трејд - прекид поступка принудне наплате    -    Директан пренос XVIII седнице СО Димитровград    -   
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТЕЊА 08.11.2021

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)  и члана  10. Одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга  број 06-88/2021-17/7-7 од 21.05.2021. године,  Радна гупа за спровођење изјашњавања  корисника  комуналних услуга, на седници одржаној 26.10.2021. године , донела  је следеће


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

1.   Обевештавају се корисници комуналних услуга снабдевањем воде за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода да  се у временском пероду од 10.11.2021. године  до 30.11.2021. године, путем анкете (попуњавање упитника) могу се изјаснити о квалитету пружених комуналних услуга за сезону 2021. годину, од стране вршиоца комуналних услуга – ЈП Комуналац  из Димитровграда.

2.  Упитник за прикупљање података о квалитету пружених комуналних услуга састоји се од 12 питања, са понуђеним одговорима,  на којим можете одговорити маркирањем – обележавањем једног од понуђених одговора.

3.  Упитник је анониман и добровољан, лице које врши анкертирање ни на који начин  неможе захтеватим од кориосника комуналних услуга да попуни упитник уколико он то не желе.

4. Корисници комуналних услуга могу да преузму  упитник  на интернет адресу ( електронску верзију  упитника)  на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs  на благајни ЈП Комуналац  и писарници Општинске управе у Димитровграду.

5. Попуњени упитник – анкету, корисник комуналних услуга доставља Радној групи преко писарнице Општинске управе Димитровград.

6. За контак особу за разјашњење нејасних питања око попуне упитника  одређује се члан радне групе надлежан за информисање и односе са јавношћу Адамов Борис
контакт телефон 0652855459, као и други чланови радне групе.

7.  Рок за објављивање извештаја о спроведеном изјашњавању корисника комуналних услуга и резултатима изјашњавања одређује се на  15 дана, од завршетку анкетирања и објавиће се на сајту општине Димитровград.

Прилог:  - Анкета провере квалитета пружених услуга.

                                                                                                       РАДНА  ГРУПА                               
                                                                                                            Председник                                            

                                                                                                          Ћиров  Ценко                                                                     
 


Anketa - обавештење 21-10

anketa

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top