Владица Димитров, председник Привременог органа општине Димитровград, разговарао са члановима ЛУ "Видлич"    -    ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - СЪОБЩЕНИЕ - ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК    -    Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране "Brebex" на територији општине Димитровград на животну средину    -    Директан пренос XXXI седнице СО Димитровград    -    Наташа Андрејевић гост РТ Цариброд    -    У току је трајање Јавне расправе за израду Плана развоја општине Димитровград 2023-2029, у периоду од 22. септембра до 6. октобра 2023. године    -    УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ - ТИ СЕ ПИТАШ    -    Директан пренос XXX седнице СО Димитровград    -    ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ    -    PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA ZA POPISIVAČE KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU    -   
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - АНКЕТА ОБАВЕШТЕЊА 20.12.2022

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - АНКЕТА

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)  и члана  10. Одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга  број 06-88/2021-17/7-7 од 21.05.2021. године,  Радна гупа за спровођење изјашњавања  корисника  комуналних услуга, на седници одржаној 15.12.2022. године , донела  је следеће

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

1.   Обевештавају се корисници комуналних услуга одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина да  се у временском пероду од 20.12.2022. године  до 30.12.2022. године, путем анкете (попуњавање упитника) могу  изјаснити о квалитету пружених комуналних услуга за сезону 2022. годину, од стране вршиоца комуналних услуга – ЈП Комуналац  из Димитровграда.

 

2.  Упитник за прикупљање података о квалитету пружених комуналних услуга састоји се од 20 питања, са понуђеним одговорима,  на којим можете одговорити  маркирањем – обележавањем једног од понуђених одговора.

 

3.  Упитник је анониман и добровољан, лице које врши анкертирање ни на који начин  неможе захтеватим од кориосника комуналних услуга да попуни упитник уколико он то не желе.

 

4. Корисници комуналних услуга могу да преузму  упитник  на интернет адресу ( електронску верзију  упитника)  на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs,  на благајни ЈП Комуналац  и писарници Општинске управе у Димитровграду.

 

5. Попуњени упитник – анкету, корисник комуналних услуга доставља Радној групи  убацивањем у кутију за анкету, која се налази у холу поред писарнице Општинске управе Димитровград  и  холу благајне ЈП Комуналац.

 

6. За контак особу за разјашњење нејасних питања око попуне упитника  одређује се члан радне групе надлежан за информисање и односе са јавношћу Адамов Борис

контакт телефон 0652855459, као и други чланови радне групе.

 

7.  Рок за објављивање извештаја о спроведеном изјашњавању корисника комуналних услуга и резултатима изјашњавања одређује се на  15 дана, од завршетку анкетирања и објавиће се на сајту општине Димитровград.

 

Прилог:  - Анкета провере квалитета пружених услуга.

 

РАДНА ГРУПА 

Председник                                           

Ћиров  Ценко                                                                    

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top