27.02.2017

РЕШЕЊЕ о образовању стручне комисије за одобравање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

прочитајте више

14.02.2017

Јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине за финансирање годишњих и посебних програма организације у области спорта у општини Димитровград за 2017.год

прочитајте више

14.02.2017

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Димитровград за 2017 годину

прочитајте више

29.12.2016

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017.ГОДИНУ

прочитајте више

Прочитај све вести

Buy Oxycontin Buy Ritalin Online Buy Qsymia Online Without a Prescription Buy Qsymia Buy Qsymia Online Buy Duromine Online Without a Prescription Buy Lorazepam acheter cytotec en France