Н А Р Е Д Б A    -    П О З И В    -    ОБАВЕШТЕЊА    -    Симпозијум - Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња    -    Свечано потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и промоција пројекта „Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград“    -    О  Д  Л  У  К  A    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -   
ОБАВЕШТЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 18.01.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

Грађани општине Димитровград који су претрпели материјалну штету током елементарне непогоде – поплаве која је погодила општину Димитровград 10.01.2021. године могу да поднесу захтев за доделу новчане помоћи ради санирања штете. Захтев се предаје на писарници Општинске управе општине Димитровград. Образац захтева се може преузети на писарници општине Димитровград и на сајту општине: https://www.dimitrovgrad.rs/

Захтев се може доставити и поштом. Такса на захтев се не плаћа. Рок за подношење захтева је 15 дана од дана настанка штете.

Грађани који су се пријавили телефоном, такође треба да предају писани захтев у горе наведеном року.


Захтев за помоћ.doc

ИЗЈАВА

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top