Број Назив Рок Документација

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2023. години
----------
 1. JAVNI POZIV-STRUCNA PRAKSA APZ DIMITROVGRAD 2023. (00000003).doc
 2. Zahtev za učešće u meri stručne prakse- DIMITROVGRAD 2023 (00000002).doc

Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима за привредни развој општине Димитровград
30.11.0000
 1. Javni poziv - subvencija za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad.pdf
 2. Пријава субвенције 2023 (9).doc
 3. правилник мера 1 (5).doc
 4. правилник мера 2 (1) (1).doc
 5. правилник мера 3 (9).doc
 6. правилник мера 4 (1) (1).doc
 7. ЗАТВАРАЊЕ КОНКУРСА.pdf

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2023. ГОДИНИ
30.11.0000
 1. Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде општине Димитровград у 2023 години.pdf

Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Димитровград путем јавног надметања
----------
 1. Јавни оглас Балканска 124.pdf
 2. Izjava, depozit (4).doc
 3. Izjava, saglasnost (4).doc
 4. prijavni obrazac javno nadmetanje (4).doc
 5. пристанак за обраду података о личности (6).doc

Јавни оглас о јавном надметању за отуђење непокретности у јавној својини Општине Димитровград - к.п. бр. 433 К.О. Трнски Одоровци
----------
 1. Javni poziv 433 Trnski Odorovci.doc
 2. prijavni obrazac javno nadmetanje (3).doc
 3. Izjava, depozit (3).doc
 4. Izjava, saglasnost (3).doc
 5. пристанак за обраду података о личности (5).doc

Јавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва за 2023. годину
----------
 1. Javni konkurs za finansiranje projekata OCD 2023.pdf
 2. Izjava podnosioca (3).doc
 3. Narativni budzet (1).doc
 4. Оbrazac za prijavu.doc
 5. Тabelarni budzet.xls
 6. Прелиминарна листа Конкурс ОЦД 2023.pdf
 7. Resenje o dodeli sredstava.pdf

Јавни позив за суфинансирање пројектно-техничке документације за стамбене заједнице на територији општине Димитровград
----------
 1. Јавни позив пројектно техничка.pdf
 2. образац за пројектну техничку документацију.odt
 3. Решења о додели средстава.pdf

Јавни позив за суфинансирање медијских садржаја из области јавног информисања у 2023.години
----------
 1. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini.pdf
 2. de minimis.doc
 3. obrazac-2----budzet-projekta.xls
 4. Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.docx
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА - МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ.pdf
 6. Предлог расподеле средстава по Јавном позиву.pdf
 7. РЕШЕЊЕ о расподели средстава по расписаном Јавном позиву.pdf
 8. Информација.docx
 9. Resenje predsednika opstine Dimitrovgrad.pdf

Јавни конкурс подршке реализацији програма социо-хуманитарних организација
----------
 1. Јавни конкурс подршке реализацији програма социо-хуманитарних организација.pdf
 2. Програм буџетског фонда социјалне заштите и социо-хуманитарних организација и средства.pdf
 3. Obrazac 1.doc
 4. Obrazac 2.xls
 5. Izjava podnosioca (2).doc

Јавни позив за послодавце - продужетак - Димитровград - Реинтеграција 2
----------
 1. Javni-poziv-POSLODAVCI_REINTEGRACIJA-II-1.pdf
 2. Prijava-na-javni-poziv_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA (1).pdf
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top