Конкурси

Број Назив Рок Документација

Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима за привредни развој општине Димитровград
30.11.0000
 1. Javni poziv - subvencija za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad.pdf
 2. Пријава субвенције 2023 (9).doc
 3. правилник мера 1 (5).doc
 4. правилник мера 2 (1) (1).doc
 5. правилник мера 3 (9).doc
 6. правилник мера 4 (1) (1).doc

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2023. ГОДИНИ
30.11.0000
 1. Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде општине Димитровград у 2023 години.pdf

Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Димитровград путем јавног надметања
----------
 1. Јавни оглас Балканска 124.pdf
 2. Izjava, depozit (4).doc
 3. Izjava, saglasnost (4).doc
 4. prijavni obrazac javno nadmetanje (4).doc
 5. пристанак за обраду података о личности (6).doc

Јавни оглас о јавном надметању за отуђење непокретности у јавној својини Општине Димитровград - к.п. бр. 433 К.О. Трнски Одоровци
----------
 1. Javni poziv 433 Trnski Odorovci.doc
 2. prijavni obrazac javno nadmetanje (3).doc
 3. Izjava, depozit (3).doc
 4. Izjava, saglasnost (3).doc
 5. пристанак за обраду података о личности (5).doc

Јавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва за 2023. годину
----------
 1. Javni konkurs za finansiranje projekata OCD 2023.pdf
 2. Izjava podnosioca (3).doc
 3. Narativni budzet (1).doc
 4. Оbrazac za prijavu.doc
 5. Тabelarni budzet.xls
 6. Прелиминарна листа Конкурс ОЦД 2023.pdf

Јавни позив за суфинансирање пројектно-техничке документације за стамбене заједнице на територији општине Димитровград
----------
 1. Јавни позив пројектно техничка.pdf
 2. образац за пројектну техничку документацију.odt

Јавни позив за суфинансирање медијских садржаја из области јавног информисања у 2023.години
----------
 1. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini.pdf
 2. de minimis.doc
 3. obrazac-2----budzet-projekta.xls
 4. Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.docx
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА - МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ.pdf
 6. Предлог расподеле средстава по Јавном позиву.pdf
 7. РЕШЕЊЕ о расподели средстава по расписаном Јавном позиву.pdf
 8. Информација.docx
 9. Resenje predsednika opstine Dimitrovgrad.pdf

Јавни конкурс подршке реализацији програма социо-хуманитарних организација
----------
 1. Јавни конкурс подршке реализацији програма социо-хуманитарних организација.pdf
 2. Програм буџетског фонда социјалне заштите и социо-хуманитарних организација и средства.pdf
 3. Obrazac 1.doc
 4. Obrazac 2.xls
 5. Izjava podnosioca (2).doc

Јавни позив за послодавце - продужетак - Димитровград - Реинтеграција 2
----------
 1. Javni-poziv-POSLODAVCI_REINTEGRACIJA-II-1.pdf
 2. Prijava-na-javni-poziv_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA (1).pdf

Први јавни позив за избор корисника пројеката за запошљавање код познатог послодавца - Димитровград - Реинтеграција 2
----------
 1. Јавни позив за избор корисника пројеката за запошљавање - познати послодавац - Реинтеграција 2.pdf
 2. Prijava-na-javni-poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA-II.pdf
 3. Saglasnost-na-obradu-podataka-o-licnosti_REINTEGRACIJA-1.pdf
 4. Izjava-o-pripadnosti-Romskoj-nacionalnoj-manjnin_REINTEGRACIJA-II (1).pdf
 5. Izjava-o-povratnickom-statusu_REINTEGRACIJA-II (1).pdf
 6. Izjava-o-nezaposlenosti_REINTEGRACIJA-II (1).pdf
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top