Конкурси

Број Назив Рок Документација

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Димитровград за 2022. годину
----------
 1. Јавни позив соларни панели.pdf
 2. Прилог 1 Пријавни образац.odt
 3. Прилог 2.odt
 4. прилог 3.odt
 5. Прилог 5 брошура за домаћинства.pdf
 6. Прилог 4 Општи услови и брошура.pdf
 7. Прилог 6 копија рачуна са обележеном одобреном снагом.pdf
 8. Прилог 7 Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем.docx
 9. Прилог 8.odt
 10. Прилог 9.odt
 11. Прелиминарна ранг листа - панели.pdf
 12. Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације за уградњу соларних панела.pdf

Јавни позив ради пружања стамбене подршке у виду унапређења услова становања
----------
 1. Javni poziv - pružanje stambene podrške u vidu unapređenja uslova stanovanja.pdf
 2. Образац унапређење услова становања.doc

Јавни оглас о јавном надметању за отуђење материјала демонтираног са зграде Општине Димитровград бр. 400-1352/2022-16
----------
 1. Јавни оглас о јавном надметању за отуђење материјала демонтираног са зграде Општине Димитровград.pdf
 2. Izjava, saglasnost - materijal demontiran sa zgrade OU.doc
 3. prijavni obrazac javno nadmetanje (1).doc
 4. пристанак за обраду података о личности (3).doc

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
----------
 1. Јавни позив за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању зграда - Димитровград.pdf
 2. ОБРАЗАЦ.odt
 3. предлог ранг листе зграде за објављивање.odt

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
04.08.2022
 1. Javni konkurs za prijem pripravnika na određeno vreme.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД
----------
 1. Javni konkurs za sufinansiranje-finansiranje programa udruženja - turizam.pdf
 2. Uputstvo za implementaciju projekata.pdf
 3. 1. Obrazac za prijavu.doc
 4. 3. Narativni budzet projekta.doc
 5. 4. Izjava podnosioca projekta i partnera.doc
 6. tabela.xls
 7. Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријављених програма.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРААДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
----------
 1. Javni poziv-ugradnja solarnih panela.pdf
 2. Обрасци за пријаву на конкурс.docx
 3. Образац 4.docx
 4. Прелиминарна листа привредних субјеката за реализацију мера енергетске санације путем уградње соларних панела.pdf
 5. Коначна листа привредних субјеката панели.pdf

Јавни оглас о јавном надметању за отуђење материјала демонтираног са зграде општине Димитровград
----------
 1. Јавни оглас о јавном надметању - демонтиран материјал са зграде општине Димитровград.pdf
 2. prijavni obrazac javno nadmetanje 2.doc
 3. Izjava, saglasnost 3.doc

Конкурс о додели подстицаја за реализацију мера - одрживог руралног развоја
----------
 1. Конкурс о додели подстицаја за реализацију мера - одрживог руралног развоја.pdf
 2. Пријава за меру 601 2022.docx
 3. Пријава за меру 201.3 2022 (2).docx

Конкурс о додели подстицајних средстава за реализацију мере 104.3 - Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији општине Димитровград у 2022.год
----------
 1. Конкурс.pdf
 2. Пријава за меру 104.3 2022.doc
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top