Број Назив Рок Документација

Јавни позив за суфинансирање активности на текучем и инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград
----------
 1. javni poziv.pdf

К О Н К У Р С O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ 104.3 – ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2021. ГОДИНИ
----------
 1. Конкурс.pdf
 2. Правилник за доделу подстицајних средстава за реализацију мера руралног развоја на територији општине Димитровград у 2021 год. (1).pdf
 3. PRIJAVA.104.3.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
----------
 1. Јавни Конкурс.pdf
 2. Образац за пријаву.doc
 3. Табеларни буџет пројекта.xls
 4. Изјава подносиоца предлога пројекта.doc
 5. Narativni budzet final (1).doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021 ГОДИНУ
----------
 1. Јавни позив грађане.doc
 2. Прилог 1-пријавни формулар за породичне куће и станове - за грађане.doc
 3. Правилник енергетска ефикасност са усвојеним примедбама (2).docx
 4. Најчешће постављана питања (1).docx
 5. Нова листа привредних субјеката.doc
 6. ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА МЕРУ 1.docx
 7. Прелиминарна листа пропратно.odt
 8. прелиминарна листа за меру 3.docx
 9. прелиминарна листа за меру 2.docx
 10. коначна ЛИСТА ЗА МЕРУ 1.docx
 11. коначна листа за меру 2.docx
 12. коначна листа за меру 3.docx
 13. коначна листа пропратно (2).odt

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА - ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
----------
 1. Конкурс о додели подстицаја за реализацију мера - одрживог руралног развоја.pdf
 2. ИЗЈАВА-мера 201.3.pdf
 3. ИЗЈАВА-мера 601.pdf
 4. захтев-набавка приплодних грла.pdf
 5. захтев-органска производња.pdf

Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања
----------
 1. Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања.pdf

ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград ради изградње - к.п. бр. 2/10 КО Лукавица
----------
 1. Јавни оглас о јавном надметању за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Димитровград 2-10 Лукавица.doc
 2. Izjava, depozit (1).doc
 3. Izjava, saglasnost (1).doc
 4. prijavni obrazac javno nadmetanje.doc

ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Димитровград - к.п. бр. 1175/1 КО Димитровград
----------
 1. Јавни оглас о јавном надметању за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Димитровград - к.п.бр.1175-1.doc
 2. Izjava, depozit (1).doc
 3. Izjava, saglasnost (1).doc
 4. prijavni obrazac javno nadmetanje.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНE ПРАКСE У 2021. ГОДИНИ
----------
 1. JAVNI POZIV-STRUCNA PRAKSA APZ DIMITROVGRAD 2021.doc
 2. Zahtev za učešće u meri stručne prakse- APZ DIMITROVGRAD 2021.doc

КОНКУРСИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
----------
 1. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2021. godini Dimitrovgrad.docx
 2. Javni poziv za dodelu subvencije za teže zapošljive u 2021. godini Dimitrovgrad.doc
 3. Prijava za sprovođenje javnog rada - 2021 LAPZ Dimitrovgrad sufinansiranje.doc
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top