Конкурси

Број Назив Рок Документација

Оглас о продаји непокретности Ерида
----------
 1. Оглас о продаји непокретности остало 2.docx

Јавни позив за доделу субвенције за развој предузетништва младих
----------
 1. Javni poziv subvencije za razvoj preduzetništva mladi.pdf
 2. Izjava o saglasnosti lični podaci.pdf
 3. Zahtev sa biznis planom za mlade.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА/КЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ“ ДИМИТРОВГРАД
----------
 1. KONKURS za direktora Biblioteka Dimitrovgrad 2021.doc

О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања
----------
 1. Оглас о продаји непокретности остало 1.pdf

Јавни оглас за пружање стамбене подршке у виду субвенционисања закупнине
----------
 1. ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ У ВИДУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ЗАКУПНИНЕ.pdf
 2. Prilog1-Izjava-o-saglanosti-stranke-kao-poseban-prilog-obrasca-zahtev.pdf
 3. ИЗЈАВА.doc
 4. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ (2).doc
 5. Предлог листе реда првенства за пружање стамбене подршке у иду субвенционисања закупнина за 2022. год..pdf

КОНКУРС за доделу кадровских студентских стипендија за школску 2021/2022 годину
----------
 1. Конкурс за кадровске стипендије 2021.docx
 2. Prijavni fiomular za kadrovske s. stipendije.docx
 3. Потребна док. кадровска.docx
 4. PRAVILNIK.pdf

КОНКУРС за доделу посебних студентских стипендија за школску 2021/2022 годину
----------
 1. Конкурс за посебне стипендије 2021.docx
 2. Потребна документа 1 година.docx
 3. Потребна документа-посебне.docx
 4. Privavni fiomular za posebne s. stipendije.docx
 5. PRAVILNIK.pdf
 6. posebne preliminarno.pdf
 7. РЛ 1 година preliminarno.pdf
 8. posebne.pdf
 9. РЛ 1.pdf
 10. Posebna trece preliminarne.xls
 11. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - ПОСЕБНЕ.xls
 12. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - ПРВА ГОДИНА.xls

КОНКУРС за доделу редовних студентских стипендија за школску 2021/2022 годину
----------
 1. Kонкурс за редовне стипендије 2021.docx
 2. Prijavni formular za redovne s. stipendije.docx
 3. Потребна документа - редовне студентске стипендије.docx
 4. PRAVILNIK.pdf
 5. redovne preliminarno .pdf
 6. redovne.pdf
 7. РЛ 1.pdf
 8. Redovna trece preliminarne.xls
 9. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - РЕДОВНЕ.xls

Јавни позив за суфинансирање активности на текучем и инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград
----------
 1. javni poziv.pdf

К О Н К У Р С O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ 104.3 – ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2021. ГОДИНИ
----------
 1. Конкурс.pdf
 2. Правилник за доделу подстицајних средстава за реализацију мера руралног развоја на територији општине Димитровград у 2021 год. (1).pdf
 3. PRIJAVA.104.3.doc
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top