Opština Dimitrovgrad medijan medijan
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter

Конкурси

Број Назив Рок Документација

ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2019. ГОДИНИ
31.05.2019
 1. Konkurs mladi 2019.doc
 2. Obrazac 1.doc
 3. Obrazac 2.xls
 4. Izjava партнери.doc
Бр. 06-41/2019-17/29-8
Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград за 2019. годину
----------
 1. Javni poziv za dodelu subvencija privrednim subjektima u okviru Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za privredni razvoj Opštine Dimitrovgrad za 2019. godinu.pdf
 2. Пријава по првом јавном позиву по Програму коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград за 2019. годину.docx

ОДЛУКА о расписивању јавног позива за суфинансирање активности на текућем и инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград
----------
 1. Odluka.pdf
 2. Изјава 1.pdf
 3. IZJAVA 1.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информирасња у 2019. години
08.04.2019
 1. Predlog.pdf
 2. Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.doc
 3. Буџет пројекта - образац.xls
 4. Пријава за пројектно суфинансирање из области информисања - образац 1.docx
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ.pdf
 6. Raspodela sredstava.pdf
 7. Решење о расподели средстава .pdf

Јавни позоив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта "Регионални програм локалне демократије на западном Балкану (РеЛОаД)
----------
 1. Izjava o ispunjenosti uslova.doc
 2. Izjava o dostupnosti.docx
 3. Informacije o cestim greskama slabim tackama i preporukama za organizacije civilnog drustva DIM.docx
 4. Finansijski identifikacioni formular.doc
 5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta.doc
 6. Smernice za aplikante, Dimitrovgrad.docx
 7. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Mentorske sesije.docx
 8. Aneks 2_Budžet projekta_fin.xls
 9. Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (RReLOaD).doc
 10. Lista za proveru.doc
 11. Logička matrica.doc
 12. Plan aktivnosti i promocije.doc
 13. Predlog projekta.doc
 14. Izjava o partnerstvu.doc
 15. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja Dimitrovgrad.docx
 16. Исправка (РеЛОаД).doc
 17. Ispravka 16.04..docx
 18. НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА.docx
 19. Aneks 12_Lista za proveru_fin.doc
 20. Ispravka 25.04..docx
 21. Najčešće postav. pitanja.docx
 22. РеЛОаД - резултати конкурса.xlsx

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОКВИРУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА НА МЕРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
----------
 1. Јавни конкурс.doc
 2. Изјава подносиоца предлога пројекта.doc
 3. Образац за пријаву.doc
 4. Табеларни буџет пројекта.xls

Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања
----------
 1. Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта за гараже.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
23.01.2019
 1. Jавни конкурс подршке реализацији Програма социо-хуманитарних организација.pdf
 2. Програм рада буџетског фонда социјалне заштите и програме социо-хуманитарних организација.pdf
 3. Образац 1 - за пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.doc
 4. Образац 2 - табеларни буџет пројекта.xls
 5. Стратешки план социјалне заштите општине Димитровград.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информирасња у 2019. години
----------
 1. oбразац -1----буџет пројекта.xls
 2. oбразац -1---пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.docx
 3. Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.pdf
 4. образац -2---наративни и финансијски извештај.docx
 5. образац -2--финансијски део извештаја.xlsx
 6. Resenje o obrazovanju komisije.pdf
 7. Решење о исправци.pdf
 8. Решење о поништењу конкурса.pdf

Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Димитровград у 2019.години
----------
 1. Годишњи план јавних конкурса које расписује Општинска управа Димитровград.xls
 2. ЗАКЉУЧАК.pdf
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top