Opština Dimitrovgrad medijan medijan
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter

Јавне расправе

Број Назив Рок Документација

Јавна расправа позив-Нацрт стратегије развоја урбаног подручја Пиротског округа
----------
 1. Nacrt strategije razvoj urbanog podrucja.zip
 2. Obrazac za dostavljanje primedbi.doc
 3. Javna rasprava poziv-Nacrt strategije razvoja urbanog područja Pirotskog okruga (1).docx

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу надземног вода за увођење постојећег ДВ 400 kV бр. 404 ТС 400/220/110 kV Ниш 2 - Столник (Софија) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 400 kV
----------
 1. 149-9-4-Nacrt odluke o izradi PDR za izgradnju nadzemnog voda za DV 400 Kv - SE Brebex.docx
 2. 149-9-4-ЈАВНИ ПОЗИВ.pdf
 3. 149-9-4-ЗАКЉУЧАК.pdf
 4. 149-9-4-ПРОГРАМ.pdf
 5. ПДР - надземни вод.pdf
 6. 151-1Извештај о јавној расправи_Димитровград.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2023-2029. ГОДИНЕ
----------
 1. ЈАВНИ ПОЗИВ.pdf
 2. ЗАКЉУЧАК.pdf
 3. НАЦРТ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 2023-2029.docx
 4. ПОЗИВ_ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦРТА ПЛАНА 26.09.2023.pdf
 5. ПОСТЕР ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ.jpg
 6. 150-6-Извештај о јавној расправи_Димитровград.docx

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације подручја соларне електране "BREBEX" на територији општине Димитровград
----------
 1. 126-6-Nacrt odluke o izradi PDR SE Brebex.docx
 2. тачка 6-126 - закључак.doc
 3. тачка 6-126 - јавни позив.doc
 4. тачка 6-126- програм јавне расправе.doc

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацру одлуке о изради плана детаљне регулације реконстукције и изградње државног пута II А реда број 223, деонице Звонце-Поганово на територији општине Димитровград
----------
 1. Јавни позив за учешће у јавној расправи.doc
 2. Програм јавне расправе (2).doc
 3. нацрт Одлуке.pdf
 4. пдр Звонце.pdf
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top