Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 12У/18
Предмет јавне набавке: Вршење геодетских услуга за потребе општине Димитровград
Врста набавке:
2018-12-17 09:35:472018-12-17 09:35:472018-12-17 09:35:472018-12-17 09:35:47
Редни број набавке: 7Р/18
Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу НН мреже
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
2018-12-17 09:35:032018-12-17 09:35:03
2018-12-17 09:35:03
2018-12-17 09:35:032018-12-17 09:35:032018-12-17 09:35:03
Редни број набавке: 10Д/18
Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ поновљени поступак
2018-11-29 19:17:272018-11-29 19:17:272018-11-29 19:17:27
Редни број набавке: 8Р/18
Предмет јавне набавке: Радови на проширењу јавне расвете
Врста набавке:
2018-11-28 13:57:502018-11-28 13:57:502018-11-28 13:57:50
Редни број набавке: 10Д/18
Предмет јавне набавке: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)
Врста набавке:
2018-11-20 20:56:142018-11-20 20:56:142018-11-20 20:56:142018-11-20 20:56:14
Редни број набавке: 4Д/18
Предмет јавне набавке: Набавка горива
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
2018-11-09 23:37:452018-11-09 23:37:452018-11-09 23:37:452018-11-09 23:37:45
Редни број набавке: 10Р/18
Предмет јавне набавке: Непредвиђени радови на санацији ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду
Врста набавке:
2018-10-31 09:49:162018-10-31 09:49:162018-10-31 09:49:162018-10-31 09:49:162018-10-31 09:49:16
Редни број набавке: 6У/18
Предмет јавне набавке: Осигурање домаћинства на подручју општине Димитровград
Врста набавке:
2018-07-06 20:37:572018-07-06 20:37:572018-07-06 20:37:57
Редни број набавке: 8У/18
Предмет јавне набавке: Измена просторног плана општине Димитровград, назив и ознака из општег речника набавке: услуге просторног планирања – 7141000
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
2018-07-06 20:39:332018-07-06 20:39:332018-07-06 20:39:33
2018-07-06 20:39:33
2018-07-06 20:39:332018-07-06 20:39:332018-07-06 20:39:33
Редни број набавке: 8Д/18
Предмет јавне набавке: Набавка и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и одржавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације по партијама
Врста набавке:
2018-06-19 09:20:102018-06-19 09:20:102018-06-19 09:20:102018-06-19 09:20:102018-06-19 09:20:102018-06-19 09:20:102018-06-19 09:20:10
Редни број набавке: 7У/18
Предмет јавне набавке: Пружање услуге одржавања јавне расвете на територији општине Димитровград
Врста набавке:
2018-06-07 13:54:052018-06-07 13:54:052018-06-07 13:54:052018-06-07 13:54:05
Редни број набавке: 1Д/18
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије
Врста набавке:
2018-06-18 13:55:362018-06-18 13:55:362018-06-18 13:55:362018-06-18 13:55:36
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top