УРУЧЕНИ УГОВОРИ О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА    -    ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - коначна ранг листа    -    Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - прелиминарне листе    -    Позив за достављање предлога за општинске награде    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЛИСТЕ ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021 ГОДИНУ    -    Дан младих 12. август    -    Листа корисника за доделу пластеника    -   
Позив за достављање предлога за општинске награде ОБАВЕШТЕЊА 23.08.2021

Позив за достављање предлога за општинске награде

Р е п у б л и к а     С р б и ј а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Број: 02-189/2021-16/1-1

19.08.2021. година

ДИМИТРОВГРАД

                                                                   

 

 

На основу члана 10. Статута општине Димитровград  (Сл. лист општине Димитровград бр. 6/19), члана 1., 2., 3. и 4. Одлуке о општинским наградама и признањима поводом празника општине Димитровград, члана 1. Одлуке о измени Одлуке о општинским наградама и признањима поводом празника општине Димитровград и Правилника о додели Општинских награда и признања, достављамо Вам

 

П О З И В

 

за достављање предлога за општинске награде и признања поводом Рождества Пресвете Богородице – Мале Госпојине, празника општине Димитровград, а за постигнуте изузетне резултате у привреди, науци, образовању, здравству, култури, уметности, комуналној делатности, спорту и другим друштвеним областима.

Награде и признања се додељују појединцима, предузећима, установама, организацијама, удружењима, месним заједницама, државним органима, групи грађана и другим заинтересованим органима и организацијама који су дали свој допринос за развој или афирмацију општинe Димитровград.

Молимо Вас да предлоге доставите Комисији за доделу награда и признања најкасније до 10.09.2020. године. Предлози морају бити образложени, односно документовани на начин који пружа довољно елемената за Одлуку.

Коначну Одлуку о наградама и признањима доноси Скупштина општине Димитровград на предлог председника општине.

 

          С поштовањем,

 

  

   ПРЕДСЕДНИK ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

    ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ

Зоран Ђуров с.р.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top