Opština Dimitrovgrad medijan medijan
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Директан пренос 5. седнице Скупштине општине Димитровград    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Ред вожње за стајалишта    -    Јавни састанак - Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за лежиште "Мазгош" у КО Мазгош    -    Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -    Обавештење о извештавању за локални регистар извора загађивања    -    Директан пренос седнице СО Димитровград    -   
НАРЕДБА ОБАВЕШТЕЊА 29.03.2020

НАРЕДБА

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 2. тач. 5 и чл. 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. Закона о заштити становништва од заразних болести(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020.) На телефонској седници штаба за ванредне ситуације у општини Димитровград, одржаној дана 29.03.2020. године доноси следећу :

 

Н А Р Е Д Б У

 

  1. Налаже се свим малопродајним објектима на територији општине Димитровград, да продају организују по систему шалтера или пултова, односно на тај начин што ће запослени доносити артикле купцима и спрече да купци могу сами да прилазе рафовима и узимају артикле.

 

  1. Обавезују се малопродајни објекти на територији општине  Димитровград, да обезбеде да један запослени ради на каси, а да други запослени купцима додаје артикле.
  2. Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу ове наредбе.
  3. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Димитровград.

 

 

 

Број: 06-42/2020-17/2-5

Датум: 29.03.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров с.р.         

Naredba 29.03.2020. PDF.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top