ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Директан пренос седице скупштине    -    НАРЕДБА    -    УСЛОВИЯТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НА ЛЕКАРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ    -    СЪОБЩЕНИЕ - Петко Дойков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия    -    Обавештење грађанима - увид у бирачки списак за изборе за председника Републике    -    ПО ПОВОД УТРЕШНИЯ ПРАЗНИК, ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКОТО ИГО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЦАРИБРОД ПОДНЕСОХА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ХРИСТО БОТЕВ    -    Општина Димитровград - непроцењиве ризнице историјских чињеница    -    ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК    -    Обавештење о прекиду поступка принудне наплате над предузећем Ерида    -   
НАРЕДБА ОБАВЕШТЕЊА 15.03.2022

НАРЕДБА

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73., чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID - 19 ("Сл. гласник РС", бр. 33/20), Наредбе о престанку важења Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 33/2022), Наредбе о престанку важења Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 33/2022), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград” бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 14.03.2022. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу


 

Н А Р Е Д Б У

о престанку важења Наредбе бр. 06-8/2022-17/1 од 31.01.2022. године


 


 

1. Наредба општинског Штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 06-8/2022-17/1 од 31.01.2022. године („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 3/22), престаје да важи даном ступања на снагу ове Наредбе.

 

2. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“.

 

 

Бр. 06- 35/2022-17/1

Датум: 14.03.2022. године.

 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД


 

КОМАНДАНТ ШТАБА

 

Владица Димитров с. р.


S22BW-822031412130.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top