ДАН МЛАДИХ    -    УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА -КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА    -    Конкурс енергетска ефикасност - коначна ранг листа крајњих корисника    -    ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ- прелиминарна листа крајњих корисника    -    Ерида Трејд - прекид поступка принудне наплате    -    Директан пренос XVIII седнице СО Димитровград    -    Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда за грађане    -    Оглас о продаји непокретности Ерида Трејд 3    -    КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ    -    Извештај о реализацији пројеката према Јавном позиву за финансирање програма удружења у областима туризма и Јавном позиву за финансирање програма удружења у области унапређења положаја младих за 2021 годину    -   
СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ОБАВЕШТЕЊА 26.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

На основание член 46 от Решението за местните общности на територията на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд" № 29/19), член 27 от Инструкциите за провеждане на избори за членове на съвети на местните общности от територията на община Цариброд, насрочени за 6 юни 2021г. ("Служебен вестник на община Цариброд № 27/21) и с Решението на председателя на Общинския съвет на община Цариброд за насрочване на избора на членове на съвети на местните общности в община Цариброд  ("Служебен вестник на общината на Димитровград" No 26/21), общинската администрация Цариброд, дава

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

 

Че проверка на частта от Единния избирателен списък за територията на Община Цариброд, може да се направи в помещенията на Община Цариброд, ул. Балканска 2, в офис No 24 на втория етаж.

Сроковете за провеждане на предизборните дейности започват да текат от 26 април 2021 година.

Искания за промени в частта от избирателния списък гражданите с местопребиваване на територията на община Цариброд могат да се подават до общинската администрация в периода от 07:00 до 15:00 часа всеки ден, с изключение на събота и неделя, до неговото заключване, т.е. 5 дни преди изборите , т.е. до 01.06.2021 г., до 24.00 часа.

Лицата, навършили пълнолетие включително до 1 юни 2021 г., се канят да проверят избирателния списък и да поискат регистрация, заличаване, коригиране и допълване на избирателния списък с прилагане на необходимите доказателства.

Проверка на избирателния списък, в съответствие със Закона, регулиращ защитата на личните данни, може да се извърши по електронен път на официалния уебсайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление - www.duls.gov.rs, чрез въвеждане на единствен граждански номер.

В избирателния списък избирателите се регистрират според местоживеенето им, поради което гражданите са длъжни да носят със себе си личната си карта.

В процедурата по проверка на избирателния списък лицето, упълномощено да актуализира избирателния списък и упълномощеното лице на подателите на избирателните списъци са длъжни да действат в съответствие със Закона, уреждащ защитата на личните данни.

 

НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Цариброд,                                                         

Драган Голубов, дипл.юрист, с.р.

Дата 26.04.2021.г.

№ 208-1/2021-14


obavestenje

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top