Оглас о изменама термина јавне презентације нацрта Измене и допуне ПГР Димитровград    -    ОГЛАС за јаву презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса бензинске станице    -    ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Домове у Димитровграду красе необични календари: "Насмејана лица са њих нас усрећују, али и упозоравају"    -    Директан пренос XXIV седнице СО Димитровград    -    ВЛАСНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА КОЈИ СУ ДОБИЛИ БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ КУКУРУЗА    -    Јавни позив за самозапошљавање - продужетак - Димитровград - РЕИНТЕГРАЦИЈА 2    -    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОЛСОДАВЦЕ - ПРОДУЖЕТАК - РЕИНТЕГРАЦИЈА 2    -    Први јавни позив за избор корисника пројеката за запошљавање код познатог послодавца у оквиру пројекта - Реинтеграција 2    -    Прелиминарна листа послодаваца за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица - РЕИНТЕГРАЦИЈА 2    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 11.03.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград” бр. 41/2020), на седници одржаној дана 11.03.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. НАЛАЖЕ СЕ ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду реалаизација наставе на даљину, на основу Препоруке Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Пирот бр. 873 од 10.03.2021. године.

 

2. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ПУ „8. Септембар“ у Димитровграду, да  васпитно образовни рад организује тако што ће у предшколској установи боравити деца чија су оба родитеља радно ангажована, док ће за осталу децу васпитно образовни рад бити организован по принципу васпитно образовног рада на даљину. 

 

3. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим установама на територији општине Димитровград, ЈП „Комуналац“ Димитровград и Општинској управи општине Димитровград, да свој рад организују на следећи начин: сви запослени који су примили другу дозу вакцине против  КОВИД-19, као и они који су болест прележали остају на свом радном месту. Сви који не спадају у ту групу прелазе на рад од куће, осим запослених који су неопходни у процесу рада по основу решења директора или начелника Општинске управе.

 

4. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“ и производи правно дејство до доношења нових одлука.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            На седници  Штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, одржаној дана 11.03.2021. године, разматрана је тренутна епидемиолошка ситуација на територији општине Димитровград, те је констатовано да је на подручју општине Димитровград у последњих недељу дана на подручју општине Димитровград повећан број заражених.

            Препоруком Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Пирот бр. 873 од 10.03.2021. године, наводи се да је на подручју општине Димитровград у задњих недељу дана регистрован повећан број заражених. У последњих десетак дана у ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду регистровани су потврђени случајеви обољења КОВИД-19 код четири ученика (два из истог одељења и још два из различитих). Осим код ученика, регистровано је седам потврђених случајева  КОВИД-19 инфекције код наставног особља. На основу појаве кластера у школи, односно повећаног броја оболелих позитивних на КОВИД-19 у кратком временском периоду, предлаже се реализација наставе на даљину у  ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду.

 

            Дописом директора ПУ „8. септембар“ обавештени смо да је у Предшколској установи последњих дана знатно смањен број деце по васпитним групама због респитараторних инфекција, али и да је повећан број запослених који имају неку врсту респираторне инфекције, те је део њих на боловању. Наводи се да је установа у обавези да предузима одређене мере ради спречавања ширења инфекције. Наиме, јаслена васпитна група у објекту „Пчелица“ је дана 11. марта 2021. године, затворена , јер је медицинској сестри васпитачу која ради у тој групи потврђена инфекција вирусом КОВИД-19, а колегиница која са њом ради је такође изолована, јер је била у свакодневном контаку са њом. Даље се наводи да установа свакодневно добија информације да одређени број родитеља има респираторне инфекције, што веома утиче на ширење заразе међу децом и запосленима.  ПУ „8. септембар“  је предложила Општинском штабу за ванредне ситуације да уведе меру којом се уређује да предшколску установу похађају само деца чија су оба родитеља радно ангажована, као и могућност за рад од куће, све док се не створе услови за нормалан рад.

 

            На основу свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград одлучио је као у диспозитиву ове Наредбе.

           

 

Број: 06-39/2021-17/1

Датум: 11.03.2021. године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров, с.р.


Наредба од 11.03.2021. год

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top