Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    УРУЧЕНИ УГОВОРИ О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА    -    ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - коначна ранг листа    -    Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - прелиминарне листе    -    Позив за достављање предлога за општинске награде    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЛИСТЕ ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021 ГОДИНУ    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 06.03.2021

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 5. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград” бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 06.03.2021. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1. Изузетно од тачке 9. и тачке 10. Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21), 6. марта 2021. године, радно време

1) oбјеката у којима се обављају делатности у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

2) објеката у којима се пружају услуге у области угоститељства, који обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.);

3) објеката у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

4) објеката у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);

5) објеката у којима се обавља делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (биоскоп, музеј, галерија) и

6) објеката у којима се обавља делатност из области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (теретана, вежбаоница и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 12.00 часова.

 

2. У периоду од 6. марта 2021. године, од 12.00 часова, до 8. марта 2021. године, до 06.00 часова, објекти и други простори у којима се обављају делатности из тачке 1. овe Наредбе неће радити.

 

3. Ограничење из тачке 2. ове Наредбе не односи се на рад:

1) апотека;

2) бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива;

3) трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

4) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа;

5) самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) којa се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике);

6) ординација у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација;

7) позориште, односно других објеката установа културе у којима се играју раније заказане представе из области позоришне уметности и уметничке игре;

8) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају;

9) објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;

10) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.

 

4. Објекти и други простори у којима се обављају делатности из тачке 3. ове Наредбе могу радити до 06. марта 2021. године и 07. марта 2021. године до 21.00 час.

 

5. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тачке 1., тачке 2. и тачке 4. ове Наредбе, а уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера из тачке 1., тачке 2. и тачке 4. ове Наредбе.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за непоштовање мера из  тачке 1., тачке 2. и тачке 4. ове Наредбе.

Овлашћује се Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград да наложи да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења мера прописаних овом Наредбом.

Овлашћује се  Комунални инспектор општинске управе општине Димитровград  да забрани обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере прописане Законом и овом Наредбом, док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

 

6. Ова Наредба саставни је део Наредбе Штаба за ванредне ситуације („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 4/21).

 

7. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“ и производи правно дејство од 06. марта 2021. године до 06.00 часова 08. марта 2021. године.

 

Број: 06-36/2021-17/1

Датум: 06.03.2021. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров, с. р.


Наредба 06.03.2021. године.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top