АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА – “ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“    -    Општинска управа општине Димитровград ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Предлог листе реда првенства за пружање стамбене подршке у иду субвенционисања закупнина за 2022. год.    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    -    ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!    -    ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ АЛЕКСАНДРА ЧАМАГИЋ У ПОСЕТИ ДИМИРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
П О З И В ОБАВЕШТЕЊА 25.02.2021

П О З И В

На основу  програма  IPARD II Европске Уније обавештавамо све заинтересоване: физичка лица, привреднике, предузетнике, пољопривредна газдинства и задруге да се за ближе упознавање са програмом и условима конкурса могу јавити Канцеларији за локални економски развој Општине Димитровград и ресорним већницима Ђорђевић Јелени и Манчев Драгану.

Контакт телефон: 064 21 20 230 или путем маила: mancevsasa@gmail.com

 

План јавних позива за донације ће у 2021 години подржати следеће мере у оквиру програма:*

 

  • Мера 1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства - (Изградња и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора)

Рок за конкурисање: од 01.04.2021. до 30.06.2021.

 

  • Мера 3- Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства (изградња и опремање)

Рок за конкурисање: од 04.05.2021. до 15.07.2021.

 

  • Мера 7 Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (рурални туризам итд..)

Рок за конкурисање: од 01.06.2021. до 30.08.2021.

 

*Напомена: План позива је информативног карактера и подложан је променама

 

За све заинтересоване биће организоване информативно - едукативне радионице за упознавање са Јавним позивима и условима за конкурисање.

 

Више информација о ИПАРД програму потражите на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/  или на сајту Управе за аграрна плаћања  http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top