Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -    УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -   
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА ЛАП-а ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У  ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД 2021 – 2024. год. ОБАВЕШТЕЊА 18.12.2020

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА ЛАП-а ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД 2021 – 2024. год.

Општина Димитровград приступа изради Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Димитровград 2021 – 2024. године.

Oснов за формулисање нацрта ЛАП представљају: Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године („Службени гласник РС”, бр. 4/2016) и други релевантни плански документи, Закон о равноправности полова Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.104/2009), Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу, као други важећи национални и локални плански документи.

Процес припреме ЛАП биће заснован на интегралном партиципативном приступу планирању родне равноправности, принципима међусекторске сарадње и размене информација, укључивања и координације јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и пружања услуга, у циљу подизања нивоа квалитета живота грађана и грађанки са освртом на најосетљивије групе.

С тога, позивамо све заинтересоване за унапређење родне равноправности на територији општине Димитровград да се пријаве на предстојеће консултације, фокус групе, састанке и радионице на којима ће се анализирати постојеће стање и дефинисати специфични циљеви и активности за период 2021 – 2024. године. Кратко мотивационо писмо са биографијом је потребно доставити електронским путем на следећу адресу: jelenadjordjevic.oit@gmail.com или office@dimitrovgrad.rs

 

Контакт особа: Јелена Ђорђевић, већница за омладину и туризам, Општина Димитровград

Број телефона: +381 62 88 62 453

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top