Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -    УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 28.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На  чл. 41. ст. 4.,  чл. 43., чл. 44, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 46а, чл. 73.,  чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020 и 136/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), Предлога хитних мера ЗЗЈЗ Пирот Дому за смештај старих лица у Димитровграду бр. 4217 од 27.11.2020. године, на телефонској седници одржаној дана 28.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград  доноси следећу: 

Н А Р Е Д Б У

 

  1. Дом за смештај старих лица у Димитровграду обавезан је да стриктно испоштује мере предложене  од стране ЗЗЈЗ Пирот Предлогом бр. 4217 од 27.11.2020. године, по свим тачкама, изузев тачке 9., где због немогућности да инфектолог или пулмолог Опште болнице Пирот изврше преглед оболелих на лицу места и тачке 11. да се средње тешки болесници лече у Стационару Дома здравља Димитровград, јер нема кисеоничких инсталација и кадрова у овој установи.
  2. Уместо тачке 9., уколико се стање позитивних корисника Дома за смештај старих лица у Димитровграду погоршава, на основу мишљења надлежног лекара у Дому за смештај старих лица, пацијент се уз најаву шаље у Општу болницу Пирот.
  3. Уместо тачке 11. пацијенти који не захтевају лечење у секундарним здравственим установама, лечити у самом дому за стара лица при чему је неопходно обезбедити минимум осам места са кисеоничном потпором. У том циљу Налаже се Дому за стара лица да обезбеди неопходну опрему (боце за кисеоник, концентраторе кисеоника, назалне катетре и др.) неопходно да се оспособи горе наведених осам постеља.
  4. Саставни део ове Наредбе је Предлог хитних мера ЗЗЈЗ Пирот Дому за смештај старих лица у Димитровграду бр. 4217 од 27.11.2020. године.

    Ова Наредба ступа на снагу дана 28.11.2020. године.

 

Број: 06-156/2020-17/3

Датум: 28.11.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Наредба од 28.11.2020.pdf

Predlog mera DOM ZA STARE 27.07.2020.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top