Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -    УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 24.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу чл. 9г Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020,  126/2020, 138/2020  и 141/2020), Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 24.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

  1. Изузетно од одредаба тач. 6 и тач. 7 Наредбе овог Штаба бр. 06-156/2020-17/1 од 18.11.2020. године (Сл. лист општине Димитровград бр. 49/2020), у периоду почев од 24. новембра 2020. године, закључно са 3. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), позоришта, других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова наредног дана.
  2. У свему осталом примењиваће се  Наредба овог Штаба бр. 06-156/2020-17/1 од 18.11.2020. године (Сл. лист општине Димитровград бр. 49/2020).

    Ова Наредба ступа на снагу дана 24.11.2020. године и производи правно дејство до 03.12.2020. године.

 

 

 

Број: 06-157/2020-17/1

Датум: 24.11.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Naredba 24.11.2020.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top