ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Президентът Румен Радев се срещна с кмета на Цариброд Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров    -    Савет за здравље општине Димитрвград одржао седницу    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 09.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 105. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 09.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

Н А Р Е Д Б У

 

 

  1. Ставља се ван снаге Наредба овог Штаба бр.  06-151/2020-17/1 од 04.11.2020. године.
  2. Ова Наредба ступа на снагу дана 09.11.2020. године и биће објављена у Службеном листу општине Димитровград

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дана 04.11.2020. године  донета је Наредба  бр.  06-151/2020-17/1 од 04.11.2020. године, којом је прекинут образовно – васпитни рад у Основној школи „Христо Ботев“ у Димитровграду и Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду почевши од 05.11.2020. године до 20.11.2020. године, и наложено је Основној школи „Христо Ботев“ у Димитровграду и Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду, да преко надлежног органа усвоје план надокнаде за нерадне дане.

            Како је Министарство просвете, науке и тегхнолошког развоја – Школска управа Ниш, дала сагласност на измене Оперативног плана организације и реализације наставе у Основној школи „Христо Ботев“ у Димитровграду и измене Оперативног плана организације и реализације наставе у  Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду, донета је одлука да се Наредба о обустави васпитно – образовног рада стави ван снаге. Уколико се у школама из диспозитива ове Наредбе примети присуство ђака, или непоштовање измењених оперативних планова, локална самоуправа ће искористити своја овлашћења и преко овог органа, поново обуставити рад, а све у сврху стабилизације епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград.

            Имајући у виду све напред наведено донета је Наредба као у диспозитиву, а све у циљу заштите становништва од заразне болести КОВИД -19.

 

 

Број: 06-155/2020-17/1

Датум: 09.11.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Наредба од 09.11.2020.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top