ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Президентът Румен Радев се срещна с кмета на Цариброд Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров    -    Савет за здравље општине Димитрвград одржао седницу    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
НАРЕДБА ОБАВЕШТЕЊА 06.11.2020

НАРЕДБА

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград  (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на ванредној седници одржаној дана 05.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

  1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обележавање Задушница дана 07.11.2020. године, на гробљима у општини Димитровград, с обзиром на проглашену ванредну ситуацију на територији општине Димитровград, и неповољну епидемиолошку ситуацију.
  2. Поводом верског празника Св. Димитрије, дозвољава се вршење служби у верским објектима од стране свештених лица, без присуства верника.
  3. За контролу спровођења ове Наредбе стараће се Комунална инспекција општине Димитровград, запослени ЈП „Комуналац“ Димитровград и службена лица ПС у Димитровграду.
  4. Ова Наредба ступа на снагу дана 05.11.2020. године.

 

 

 

 

Број: 06-154/2020-17/4

Датум: 05.11.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Наредба од 05.11.2020. за задушнице.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top