ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Президентът Румен Радев се срещна с кмета на Цариброд Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров    -    Савет за здравље општине Димитрвград одржао седницу    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 04.11.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 105. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 04.11.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

  1. ПРЕКИДА СЕ образовно – васпитни рад у Основној школи „Христо Ботев“ у Димитровграду и Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду почевши од 05.11.2020. године до 20.11.2020. године.
  2. НАРЕЂУЈЕ СЕ  Основној школи „Христо Ботев“ у Димитровграду и Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду, да преко надлежног органа усвоје план надокнаде за нерадне дане.
  3. Ова Наредба ступа на снагу дана 05.11.2020. године и биће објављена у Службеном листу општине Димитровград

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дана 02.11.2020. године  Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист Општине Димитровград “ бр. 45/2020) на територији општине Димитровград проглашена је ванредна ситуација због епидемије изазване заразном болешћу КОВИД – 19.

            Ванредна ситуација уведена је на основу Предлога Завода за јавно здравље Пирот бр. 3859 од 31.10.2020. године, у коме се наводи да је на основу епидемиолошког испитивања, повећања броја прегледа у КОВИД амбуланти Дома здравља Димитровград, као и пораста броја оболелих и хоспитализованих, високог процента позитивности, епидемиолошка ситуација на подручју општине Димитровград, оцењена као неповољна.

 

            Почевши од 29.10.2020. године региструје се повећан број јављања у КОВИД амбуланту Дома здравља у Димитровграду, дневно од 30 до 50 лица са тежим клиничким сликама, од којих су сваког дана по 3 до 5 лица са упалама плућа, што је изузетно висок број за општину која нема ни 10.000 становника.  Међу запосленима у установама основног и средњег образовања и васпитања, регистровани су потврђени случајеви заразе корона вирусом, док постоји већи број лица код којих постоји сумња на корона инфекцију.

 

            Имајући у виду све напред наведено донета је Наредба као у диспозитиву, а све у циљу шаштите становништва од заразне болести КОВИД -19.

 

 

 

Број: 06-151/2020-17/1

Датум: 04.11.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


Наредба од 04.11. ПДФ.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top