ЈАВНИ ПОЗИВ    -    Н А Р Е Д Б A    -    СЪОБЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД    -    Службени лист oпштине Димитровград број 26 - 2021    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Президентът Румен Радев се срещна с кмета на Цариброд Владица Димитров и председателя на Общинския съвет Зоран Джуров    -    Савет за здравље општине Димитрвград одржао седницу    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -   
ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград ОБАВЕШТЕЊА 02.11.2020

ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

бр. 82-21/2020-16

Дана 02.11.2020. година

ДИМИТРОВГРАД

На основу члaна 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19.), Председник општине Димитровград, дана 02.11.2020. године,  донео је: 

 

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград

 

 

 1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација  на територији општине Димитровград.

   
 2. Ванредна ситуација проглашава се због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести КОВИД- 19 и спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

   
 3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, у складу са чл. 43 и чл. 44.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.).

   
 4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

   
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења/одмах и биће објављена у Службеном листу општине Димитровград.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Дана 02.11.2020. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком бр. 06-148/2020-17/1, предложио је проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград, у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на територији општине Димитровград.

 

            Увођење ванредне ситуације предлаже се на основу Предлога Завода за јавно здравље Пирот бр. 3859 од 31.10.2020. године, у коме се наводи да је на основу епидемиолошког испитивања, повећања броја прегледа у КОВИД амбуланти Дома здравља Димитровград, као и пораста броја оболелих и хоспитализованих, високог процента позитивности, епидемиолошка ситуација на подручју општине Димитровград, оцењена као неповољна, али под контролом здравствене службе и свих надлежних институција. Узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, Димитровграду, округу и земљама у окружењу, постоји висок ризик за преливање из једног града у други, као и из других места у Србији, због путовања, одласка на посао у други град, као и других кретања становништва. Уколико се у наредном периоду строго не поштују мере Владе Републике Србије и уведу додатне мере за сузбијање епидемије, очекује се погоршање епидемиолошке ситуације у Димитровграду и округу. Даље се наводи да долази до континуираног пораста броја потврђених случајева оболевања од инфекције изазване заразном болешћу КОВИД-19, те се стога предлаже проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград.

             Члaном 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), прописано је да ванредну ситуацију за територију општине проглашава и укида Председник општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

            Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. Лист општине Димитровград“ бр. 6/19.) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

            Имајући у виду све напред наведено, а посебно тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану заразном болешћу КОВИД-19 на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета одлука као у диспозитиву.

 

           

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДИМИТРОВГРАД                             

Владица Димитров 


Одлука о проглашењу ванредне ситуације.пдф                                        

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top