Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    НАРЕДБА    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ    -    Кутак за младе    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 28.10.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. и чл. 81 ст.1. тач.9.,  ст. 2., ст. 3., ст. 4.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 100/2020 и 111/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020 и 126/2020), чл. 4. Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 3/18), на телефонској седници одржаној дана 28.10.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

 1. Свако је обавезан да користи заштитну маску за време боравка у затвореном простору на јавним местима и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне физичке дистанце од 2 метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4м2 може бити присутно само једно лице
 2. Свако је обавезан да користи заштитну маску на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати минимално растојање између два лица један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).

  Препоручује се коришћење заштитне маске на свим отвореним просторима.
 3. Обавезно је коришћење заштитне маске у јавном превозу.

  Превозник је дужан да забрани улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску и да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.
 4. Дозвољава се рад  угоститељских објеката, продавница, других малопродајних трговинских објеката и приређивача посебних и класичних игара на срећу од 06.00 часова до 23.00 часа, како у затвореним, тако и у отвореним деловима објеката. Укупан број лица која могу да бораве истовремено у угоститељском објекту не сме бити већи од 30, с тим да у објекту растојање између присутних лица мора бити минимално 2 метра.
 5. Правна лица из претходне тачке дужна су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редара).

  Обавештење о постављењу корона редара правна лица и предузетници обавезни су да доставе у року од 3 дана од доношења ове Нардбе на писарницу Општине Димитровград или на и-меијл адресу комуналног инспектора prijaviproblem@dimitrovgrad.rs
 6. Забрањују се све врсте спортских тренинга за рекреативце.
 7. Забрањује се коришћење Спортске хале за рекреативце, док се  остале активности у Спортској хали могу одржавати уз поштовање свих прописаних превентивних мера за спречавање заразне болести КОВИД-19.

  Обавезује се Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, да одреди лице одговорно за контролу спровођења мера за спречавање заразне болести КОВИД-19, те да Одлуку о одређивању одговорног лица доставе у року од 3 дана од доношења ове Нардбе на писарницу Општине Димитровград или на и-меијл адресу комуналног инспектора prijaviproblem@dimitrovgrad.rs.
 8. Забрањује се организовање свих врста прослава  у угоститељским објектима, као и извођење музичког програма уживо.
 9. Забрањују се окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору за више од 30 лица, с тим да растојање између присутних лица мора бити најмање један и по метар, односно на свака 4м2 може бити присутно само једно лице.
 10. Забрањује се рад градске пијаце  од 05.11.2020. године.
 11. За контролу спровођења прописаних мера надлежна је Комунална инспекција општине Димитровград, Санитарна инспекција и овлашћена службена лица Полицијске станице у Димитровграду.
 12. Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује меру из тач. 1.,  тач. 2. и тач. 3. ове Наредбе.
 13. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе.

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се корона редар за непоштовање мера из  тач. 5. ове Наредбе.

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник  за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе.
 14. Ова Наредба ступа на снагу дана 28.10.2020. године и производи правно дејство до прописивања нових мера.

 

Број: 06-146/2020-17/1

Датум: 28.10.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров, с.р.


Наредба од 28.10.2020.год.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top