УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ВЛАЙКОВ И ЦАНЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЦАРИБОРД    -    ТРЕЋА СЕДНИЦА СО ДИМИТРОВГРАД    -    Анкета о потребама и положају младих у Димитровграду    -    НАРЕДБА    -    СЕДНИЦА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У САЛИ СО ДИМИТРОВГРАД    -    НАГРАЂЕНЕ ПРЕДСТАВНИЦЕ ДИМИТРОВГРАДА НА ТАКМИЧЕЊУ „СРБИЈА У ПИТМУ ЕВРОПЕ“    -    САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Одржана информативно – едукативна радионица е Туриста    -    Прослављен Дан општине Димитровград    -   
НАРЕДБА ОБАВЕШТЕЊА 08.10.2020

НАРЕДБА

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. и чл. 81 ст.1. тач.9,  ст. 2, ст. 3, ст. 4.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 100/2020 и 111/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020 и 120/2020), чл. 4 Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 3/18), на телефонској седници одржаној дана 08.10.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград доноси следећу: 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

 1. Свако је обавезан да користи заштитну маску за време боравка у затвореном простору на јавним местима и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне физичке дистанце од 2 метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4м2 може бити присутно само једно лице
 2. Свако је обавезан да користи заштитну маску на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати минимално растојање између два лица  један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).
 3. Обавезно је коришћење заштитне маске у јавном превозу.

  Превозник је дужан да забрани улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску и да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.
 4. Дозвољава се рад  угоститељских објеката, продавница, других малопродајних трговинских објеката и приређивача посебних и класичних игара на срећу од 06.00 часова до 23.00 часа, како у затвореним, тако и у отвореним деловима објеката, с тим да у објекту може боравити највише једно лице на површини од 4м2 расположивог простора. Укупан број лица која могу да бораве истовремено у угоститељском објекту, мора бити видно истакнут на улазу у објекат.
 5. Забрањују се окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору за више од 30 лица, с тим да растојање између присутних лица мора бити најмање један и по метар, односно на свака 4м2 може бити присутно само једно лице.
 6. Забрањују се спортски  тренинзи са више од 10 лица.
 7. Извођење наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда, као и извођење предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље.
 8. За контролу спровођења прописаних мера надлежна је Комунална инспекција општине Димитровград, Санитарна инспекција и овлашћена службена лица Полицијске станице у Димитровграду.
 9. Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује меру из тач. 1.,  тач. 2. и тач. 3. ове Наредбе.
 10. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу  за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе.

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник   за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе.

  Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се физичко лице запослено на пословима пружања хигијенских услуга  за непоштовање мера из  тач. 4.  ове Наредбе.
 11. Ова Наредба ступа на снагу дана 08.10.2020. године и производи правно дејство до прописивања нових мера.

 

Број: 82-20/2020-17

Датум: 08.10.2020.године

 

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров, с.р.


close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top