ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА О ОБАВЕЗИ КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА Е-ТУРИСТА ОД 01. ОКТОБРА 2020.    -    ЗАКЉУЧАК    -    ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА    -    ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ    -    СТЦ Цариброд је поставио видиковац на превоју Видлич    -    Асфалтирањем главне улице у Лукавици    -    СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА    -    ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања    -   
ЗАКЉУЧАК ОБАВЕШТЕЊА 16.09.2020

ЗАКЉУЧАК

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 100/2020 и 111/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020 и 111/2020), чл. 4 Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 3/18), на телефонској седници одржаној дана 16.09.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград,  на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К

1. Продужава се трајање мера прописаних Закључком  Штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 06-107/2020-16/1, од 31.08.2020. године, на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград.

2. Саставни део овог Закључка је Закључак Штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград бр. 06-107/2020-16/1, од 31.08.2020.године.

3. Овај закључак ступа на снагу дана 17.09.2020. године и производи правно дејство до доношења новог Закључка.

 

 

Број: 06-114/2020-16/1

Датум: 16.09.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                         Владица Димитров, с.р.

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top