УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ВЛАЙКОВ И ЦАНЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЦАРИБОРД    -    ТРЕЋА СЕДНИЦА СО ДИМИТРОВГРАД    -    Анкета о потребама и положају младих у Димитровграду    -    НАРЕДБА    -    СЕДНИЦА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У САЛИ СО ДИМИТРОВГРАД    -    НАГРАЂЕНЕ ПРЕДСТАВНИЦЕ ДИМИТРОВГРАДА НА ТАКМИЧЕЊУ „СРБИЈА У ПИТМУ ЕВРОПЕ“    -    САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    Одржана информативно – едукативна радионица е Туриста    -    Прослављен Дан општине Димитровград    -   
З А К Љ У Ч А К којим се одређују превентивне мере против епидемије заразне болести КОВИД-19 за период 03.08.2020. до 24.08.2020. године ОБАВЕШТЕЊА 03.08.2020

З А К Љ У Ч А К којим се одређују превентивне мере против епидемије заразне болести КОВИД-19 за период 03.08.2020. до 24.08.2020. године

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 53. ст. 1. тач. 4. и чл. 77.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020,  94/2020 и 100/2020), чл. 4 Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 3/18), на телефонској седници одржаној дана 03.08.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград,  на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К

којим се одређују превентивне мере против епидемије заразне болести КОВИД-19 за период 03.08.2020. до 24.08.2020. године

 

 

 

 1. Свако је обавезан да на отвореном простору, где не може да се обезбеди међусобна дистанца од најмање два метра, користи маску и да то чини на потпуно исправан начин.

  За контролу ове мере надлежна је Санитарна инспекција и Комунална инспекција општине Димитровград.
 2. Свако је обавезан да користи маску у затвореном простору и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне физичке дистанце од 2 метра. Контролу ношења маски у привредном субјекту врши лице за контролу ношења маски именовано од стране послодавца.
 3. Дозвољава се рад затворених простора у угоститељским објектима до 21 час, с тим да у објекту може боравити највише једно лице на површини од 4м2 расположивог простора. Укупан број лица која могу да бораве истовремено у затвореном простору угоститељског објекта, мора бити видно истакнут на улазу у објекат.
  За контролу ове мере надлежна је  Комунална инспекција општине Димитровград.
 4. Дозвољава се рад летњих башти угоститељских објеката до 23 часа, с тим да на 2м2 расположивог простора може боравити највише један гост.
  За контролу ове мере надлежна је  Комунална инспекција општине Димитровград.
 5. Дозвољава рад купалишног комплекса у Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Царибрид“ Димитровград, с тим да се број посетилаца ограничава на минимално 4 квадратна метра водене површине и површине за лежаљке по кориснику, уз поштовање свих превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести  КОВИД-19. Посетиоци могу да буду само становници општине Димитровград, због повољније епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград у односу на остале градове у округу.  Бар у оквиру купалишног комплекса радиће по принципу доставе, с тим да се послуживање хране и пића може вршити само у оригиналном паковању - неотворена. Престаје са радом спортска хала у Спортско туристичком центру парк Димитровград за спортисте и рекреативце, престаје са радом теретана у оквиру хале.
  За контролу ове мере надлежна је  Комунална инспекција општине Димитровград.
 6. Забрањује се окупљање више од 10 лица на отвореном простору.

  Забрањују се тренинзи са више од 10 лица.

  За контролу ове мере надлежна је  Комунална инспекција општине Димитровград и овлашћена службена лица ПС у Димитровграду.
 7. Дозвољава се организација сахрани, с тим да на сахрани може присуствовати највише 10 лица уз поштовање свих превентивних мера против ширења заразне болести КОВИД-19, забрањује се коришћење сале за подушја.

  За контролу ове мере надлежна је  Комунална инспекција општине Димитровград.
 8. Препоручује се рад од куће за све запослене у привредним субјекима, јединици локалне самоуправе, као и у свим јавним предузећима и установама уколико то дозвољава неометано одвијање процеса рада.
 9. Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује меру из тач. 1. и тач. 6. овог Закључка.

  Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује меру из тач. 2. овог Закључка, истом казном казниће се и лице задужено за контролу ношења маски уколико се установи непоштовање мере из тач. 2. овог Закључка у привредном субјекту.

  Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање мера из тач. 3. и тач. 4. овог Закључка, уколико се понови кршење ових мера правно лице казниће се забраном рада на период од 7 дана.
 10. Овај закључак ступа на снагу дана 04.08.2020. године и производи правно дејство до 24.08.2020. године

 

 

Број: 06-92/2020-16/1

Датум: 03.08.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров, с.р.


Закључак 03.08.2020..pdf

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top