ОБАВЕШТЕЊЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -   
З А К Љ У Ч А К ОБАВЕШТЕЊА 06.07.2020

З А К Љ У Ч А К

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 53. ст. 1. тач. 4 и чл. 77.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2020 и 84/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020 и 94/2020), чл. 4 Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. лист општине Димитровград бр. 3/18), на телефонској седници одржаној дана 06.07.2020. године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград,  на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К

којим се одређују превентивне мере против епидемије заразне болести КОВИД-19 за период од 07. јула до 20. јула 2020. године:

 

 

 

 1. Свако је обавезан да користи маску у затвореном простору и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне физичке дистанце од 2 метра.
 2. У јавном превозу обавезно је коришћење заштитне маске. Превозник је дужан да забрани улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску и да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.
 3. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.
 4. Препоручује се свим власницима угоститељских објеката да радно време својих локала редукују на тај начин што ће у затвореном простору локали радити до 20 часова, а летње баште до 01 часова уз поштовање свих превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести  КОВИД-19.
 5. У угоститељском објекту у затвореном простору, број гостију се ограничава на минимално 4 квадратна метра корисне површине по госту. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат и тоалет обавезно је средство за дезинфекцију руку.
 6. У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2 квадратна метра површине баште по госту. Уколико постоји могућност да се башта отвореног типа прошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под условом да се не омета слободан пролаз пешака и не угрожава безбедност кретања. После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати.
 7. У свим продајним објектима обавезно је ношење заштитне маске, како за запослене, тако и за купце, продавци су дужни да забране улаз у продајни објекат купцу који нема заштитну маску, уз одржавање минималне физичке дистанце од 2 метра.
 8. Забрањује се, по препоруци ЗЗЈЗ Пирот организовање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника.  Забрањује се организовање музике уживо.
 9. Дозвољава се рад отвореног купалишног комплекса у СТЦ Парк, с тим да се број посетилаца ограничава на минимално 4 квадратна метра водене површине и површине за лежаљке по кориснику, уз поштовање свих превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести  КОВИД-19. Посетиоци могу да буду само становници општине Димитровград, због повољније епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград у односу на остале градове у округу.  Бар у оквиру купалишног комплекса радиће по принципу доставе.  О спровођењу прописаних мера стараће се Спортско туристички центар.
 10. Рад козметичких и фризерских салона, салона лепоте, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија) и свих раније донетих препорука ради спрешавања и сузбијања заразне болести КОВИД-19.
 11. У верским објектима и приликом верских обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).
 12. У стамбеним зградама примењивати најмање једном дневно дезинфекцију заједничких просторија, а више пута дневно дезинфекцију рукохвата, квака, прекидача, дугмади у лифту.
 13. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица у складу са чл. 77 Закона о заштити становништва од заразних болести  („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.).
 14. Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу овог Закључка.
 15. Овај Закључак ступа на снагу дана 07.07.2020. године.

 

Број: 06-85/2020-16/1

Датум: 06.07.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Владица Димитров


Zalključak od 06.07.2020. PDF.pdf

 

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top