ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА О ОБАВЕЗИ КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА Е-ТУРИСТА ОД 01. ОКТОБРА 2020.    -    ЗАКЉУЧАК    -    ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА    -    ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ    -    СТЦ Цариброд је поставио видиковац на превоју Видлич    -    Асфалтирањем главне улице у Лукавици    -    СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА    -    ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Димитровград путем јавног надметања    -   
Наредбa општинског штаба за ванредне ситуације ОБАВЕШТЕЊА 18.05.2020

Наредбa општинског штаба за ванредне ситуације

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.), на телефонској седници Штаба за ванредне ситуације у општини Димитровград, одржаној дана 18.05.2020. године доноси следећу

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

 

 

  1. Забрањује се употреба наргила у свим угоститељаким објектима, баровима, кафанама и осталим привредним субјектима чија делатност обухвата окупљање већег броја лица.
  2. Обавезују се власници објеката из ст. 1. ове Наредбе да уклоне све наргиле из својих објеката.
  3. Примена мера из ове Наредбе траје док траје епидемија заразне болести COVID-19, односно опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
  4. Правно лице и предузетници из ст. 1. ове Наредбе, за непоштовање мера прописаних овом Наредбом казниће се новчаном казном у износу од 50.000,00 до 150.000,00 динара.

    Одговорно лице у правном лицу за непоштовање мера прописаних овом Наредбом казниће се новчаном казном у износу до 10.000,00 динара.
  5. Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу ове Наредбе.
  6. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Димитровград.

 

 

Број: 06-42/2020-17/2-13

Датум: 18.05.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Владица Димитров

Наредба 18.03.2020 PDF.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top