Кутак за младе    -    СРЕДЊОШКОЛЦИ УЧЕСТВУЈУ У ПЛАНИРАЊУ ЛОКАЛНОГ БУЏЕТА    -    Н А Р Е Д Б A    -    “IPARD II програм као инструмент финансијске подршке за развој агротуризма”    -    ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ПРУЖАЊА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ У ВИДУ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА СТАНОВАЊА    -    УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    ВЛАЙКОВ И ЦАНЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЦАРИБОРД    -    ТРЕЋА СЕДНИЦА СО ДИМИТРОВГРАД    -    Анкета о потребама и положају младих у Димитровграду    -    НАРЕДБА    -   
З А К Љ У Ч А К ОБАВЕШТЕЊА 15.05.2020

З А К Љ У Ч А К

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. Закона о заштити становништва од заразних болести(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.),  Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020.), на телефонској седници штаба за ванредне ситуације у општини Димитровград, одржаној дана 15.05.2020. године доноси следећи

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

  1. Ставља се ван снаге тач. 2, тач.3 и тач 4 Закључка  Стручно оперативног тима бр. 06-40/2020-17/2-2 од    19.03.2020. године.
  2. Налаже се надлежној служби Општинске управе  да за лица (две медицинске сестре и два возача) која су била радно ангажована у Дому здравља Димитровград, закључно са 31.05.2020.године пребаци средства за исплату бруто зарада по обрачуну Дома здравља Димитровград, на адекватне апропријације у буџету Дома здравља Димитровград.
  3. Налаже се надлежној служби Општине Димитровград да донесе решење о коришћењу текуће буџетске резерве општине Димитровград, за обезбеђивање недостајућих пакета за пензионере чије пензије не прелазе новчани износ од 30.000,00 динара и иста пренесе у део буџета која су намењена за управљање у ванредним ситуацијама.
  4. Налаже се ЈП „Комуналац“ Димитровград да припреми план отварања градске пијаце.
  5. Обавезује се Стручно оперативни тим Општинског штаба за ванредне ситуације да настави са праћењем примене мера против епидемије донешене од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.
  6. Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу овог Закључка.
  7. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Димитровград.

 

 

Број: 06-42/2020-17/2-12

Датум: 15.05.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров с.р.

Zaključak 15.05.2020 PDF.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top