ОБАВЕШТЕЊЕ    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград    -    Н А Р Е Д Б A    -    Н А Р Е Д Б A    -    Честитка    -    ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ У ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАДУ    -    Н А Р Е Д Б Е    -   
СЪОБЩЕНИЕ ОБАВЕШТЕЊА 22.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ОБЩИНА ЦАРИБРОД

Общинско управление на община Цариброд

Отдел за данъчна администрация, селско стопанство и опазване на околната среда

№ 501-56/2020-14/2

Дата: 21.04.2020 г.

Цариброд

А.И.

СЪОБЩЕНИЕ

относно подадено заявление за решаване относно необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за изграждане и реконструкция на съоръжение за пречистване на отпадъчните води  на кадастрален парц. 5464/1, 1/2, 1/6 и 2/9  КО Лукавица, Община Цариброд

 

 

            Съгласно чл. 10. алинея 1. чл. 14. ал.1., а във връзка с член 29. алинея 1. и 3. от Закона за оценка на въздействието върху околната среда  («Сл. вестник на Р.Сърбия» 135/04,36/09), компетентните органи за оценка на въздействието върху околната среда към Общинското управление на Община Цариброд, даде следното съобщение относно подаденото заявление за решаване относно необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

            Уведомява се обществеността и заинтересованите органи и организации, че - Фирмата за инженеринг, консултации, проектиране и строителство „СЕТ“ дoo Шабац подаде Заявление за решаване относно необходимостта от оценка на въздействието върху оклната среда за изграждане и реконструкция на съоръжение за пречистване на отпадъчни води на кад. парц. № 5464/1, 1/2, 1/6 и 2/9 КО Лукавица, Община Цариброд  (501-56/2020-14 от 15.04.2020 г.) в името на собственика на проекта, Община Цариброд.  

            Заинтересованата общественост може да види съдържанието на заявлението в сайта на Община Цариброд  (www.dimitrovgrad.rs) и даде мнението си. Мнението се доставя в писмена форма до 07.05.2020 година, на гишето на входа на общината на адрес: Община Цариброд, Отдел за местна данъчна администрация, селско стопанство и опазване на околната среда, ул. Балканска № 2. или на меил ekologija@dimitrovgrad.rs .

ОТДЕЛ ЗА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

_______________________________________________

          Александър Игов

 

Zahtev za odlucivanje o PPUNZS.pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top