УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ - ТИ СЕ ПИТАШ    -    Директан пренос XXX седнице СО Димитровград    -    ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ    -    PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA ZA POPISIVAČE KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU    -    Позив за достављање предлога за општинску награду и признања    -    ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ    -    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ    -    Директан пренос XXIX седнице СО Димитровград    -    Јавни позив за пријаву штете    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ПРОНАЂЕНИМ АУТОМОБИЛИМА МАРКЕ "ПЕУГЕОТ 207" И "РЕНАУЛТ МЕГАНЕ" У АТАРУ СЕЛА ГРАДИЊЕ.    -   
НАРЕДБЕ ОБАВЕШТЕЊА 21.04.2020

НАРЕДБЕ

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 2. тач. 5 и чл. 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020.) На телефонској седници штаба за ванредне ситуације у општини Димитровград, одржаној дана 16.04.2020. године доноси следећу :

 

Н А Р Е Д Б У

 

 1. Препоручује се Скупштини општине Димитровград, да XXXVII седницу одржи у великој сали Центра за културу Димитровград.
 2. Препоручује се Скупштини општине Димитровград, да се седнице надлежних скупштинских одбора, одрже телефонским путем, уколико то допуштају технички услови.
 3. Обавезује се Стручно оперативни тим Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград, да одборницима Скупштине општине Димитровград непосредно пре уласка у салу Центра за културу подели заштитне маске и рукавице.
 4. Обавезује се Стручно оперативни тим Општинског штаба за ванредне ситуације, да направи распоред седења у складу са донешеним мерама за време ванредног стања.
 5. Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу ове наредбе.
 6. Ова Наредба Ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Димитровград.

 

Број: 06-42/2020-17/2-7

Датум: 16.04.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 2. тач. 5 и чл. 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. Закона о заштити становништва од заразних болести(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020.) На телефонској седници штаба за ванредне ситуације у општини Димитровград, одржаној дана 21.04.2020. године доноси следећу :

 

Н А Р Е Д Б У

 

 1. Рад Зелене пијаце (продаја воћа, поврћа и цвећа) организује се кроз продају на уличним тезгама у власништву Општине Димитровград. Продавци су дужни да поштују све прописане заштитне мере (ношење заштитних маски, рукавица и доступност дезинфекционог средства за продавце и купце).
 2. Продавци могу да користе и своје тезге, које морају да испуне услов да муштерија не може директно да дира артикле на тезги и могу да се поставе на локацији „Кантон“ на углу ул. Нишава и ул. Балканска, као и испред бивше управне зграде ГИД-а у ул. Балканска.
 3. Задужује се ЈП Комуналац Димитровград да обезбеди заштиту за тезге у власништву Општине Димитровград и да врши дезинфекцију свих тезги, сваког радног дана након завршетка коришћења,
 4. Градска пијаца која је мешовитог типа биће затворена за све време трајања ванредног стања,
 5. Укидају се тачка 1. и тачка 2. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 06-42/2020-17/2-5 од 29.03.2020. године, а рад у малопродајним објектима се организује на следећи начин:
 • Обезбедити присуство максимално једног купца на 10 м2 слободног простора за купце;
 • Обезбедити да у малопродајни објекат може да уђе само купац који носи заштитну маску;
 • Сви запошљени у објекту морају да носе заштитне маске и рукавице;
 • На видним местима и поред каса мора да постоји доступно дезинфекционо средство за купце и продавце;
 • Продаја воћа и поврћа мора да буде организована на тај начин да купци не могу непосредно да додирују артикле.

 

 1. Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу ове наредбе.
 2. Ова Наредба Ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Димитровград.

 

Број: 06-42/2020-17/2-8

Датум: 21.04.2020.године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров


 

 

 

Наредба 16.04.2020.pdf

Наредба 21.04.2020..pdf

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top