Општина Димитровград и Фондација "Замисли живот" отворили су рачун за прикупљање средстава    -    НАРЕДБА    -    НАРЕДБА    -    Н А Р Е Д Б A    -    Ове трговине ће радити у недељу од 4 до 7 сати    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ОБАВЕШТЕЊЕ    -    ЗАКЉУЧАК    -    Општинска служба за подршку и помоћ у кући    -    Н А Р Е Д Б A    -   
Н А Р Е Д Б A ОБАВЕШТЕЊА 17.03.2020

Н А Р Е Д Б A

На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 2. тач. 5 и чл. 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), и Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана 17.03.2020. године доноси следећу :

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1.         Забрањује се рад свих угоститељских објеката, сала за организовање свих врста прослава, спортских објеката, теретана,  кладионица,  фризерских и козметичких салона. 

 

Угоститељи могу да организују доставу својих производа на кућну адресу.

 

Дозвољава се рад хотела за потребе преноћишта, али се услуге оброка морају обављати кроз собни сервис.

 

2.         Трговине и маркети треба да обезбеде продају на такав начин да у продајном објекту не буде истовремено више од пет купаца у малим трговинама, односно 50 у већим трговинама и маркетима, с тим да њихова међусобна раздаљина не буде мања од једног метра, као и  раздаљина између купаца и продаваца.

 

Задужују се маркети и трговине да обезбеде лица која ће спроводити ову меру.

 

3.         Трговинским објектима налаже се да обезбеде хигијену продајног простора, а нарочито на површинама код каса, као и хигијену корпи и колица које користе порошачи.

 

4.         Задужују се предсесници месних заједница (повереници цивилне заштите) у селима да евидентирају сва новопридошла лица из других општина, градова и држава и да податке који садрже: име, презиме, контакт телефон и адресе са које су дошли, достављају сваког јутра у 8 сати, лично на писарницу Општине Димитровград или на телефон 010 – 361-100.

 

5.         Служба за помоћ у кући организоваће рад запослених и волонтера за помоћ старијим особама, као и услугу психо-социјалне подршке, а сва заинтересована лица могу да се јаве на телефоне 010/ 361-108  и  063/88 062 88.

 

Позивају се сви волонтери за помоћ старијим особама и за рад у кол центру да се јаве Служби за подршку и помоћ у кући у Спортско туристичком центру парк у Помоћном спорском објекату- трибине, у ул. Теслина бб.

 

6.         Бројеви телефона за све информације су 010/361-108 и 063/88 062 88.

 

7.         Налаже се ЈП „Комуналац“ Димитровград да из тзв. управне зграде ГИД-а, заштитну опрему из подрумских просторија попише и премести у магацин ЈП „Комуналац“ Димитровград.

 

8.         Налаже се Националној служби за запошљавање - Експозитура Димитровград да Општинском штабу за ванредне ситуције лично на писарници Општине Димитровград, или на еmail predsednik@dimitrovgrad.rs , свакодневно доставља евиденцију лица која се пријављују, а која су због новонастале ситуације отпуштена са посла од стране псолодавца.

 

9.         Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службени лист Општине Димитровград.

 

 

Број: 06-42/2020-17/1

 

Датум: 17.03.2020.године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Владица Димитров         

 

Наредба

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top