Општина Димитровград обезбеђује новогодишње пакетиће за децу    -    ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ ДАНАС ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ И ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ    -    ПРИ КРАЈУ ДРУГА ФАЗА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У БЕЛЕШУ    -    Превоз на територији општине Димитровград за све грађане бесплатан    -    Нацрт буџета општине Димитровград на јавној расправи    -    Заврсени радови на асфалтирњу пута Поганово-Планиница    -    Састанак у Димитровграду поводом проширења Слободне зоне Пирот    -    Димитровградски привредници на консултативном састанку са представницима општине и USAID-а    -    Кинеска предузетница закупила простор за производњу одеће у Димитровграду    -    “Дани царибродске шушенице” у знаку великог броја туриста из Бугарске    -   
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету општине Димитровград ОБАВЕШТЕЊА 18.11.2019

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету општине Димитровград

Општинско веће општине Димитровград позива грађане и стручну јавност да се упознају са текстовима нацрта одлука у поступку припреме буџета општине и утврђивању изворних прихода, као и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа ће се спровести од 14. до 28. новембра. Орган надлежан за давање информација је Одељење за финансијске послове. Особа за контакт је Љиљана Петров – тел. 010/361-108.

Отворена седница представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и удружењима биће одржана 28. новембра у сали Скупштине општине Димитровград у 12:00 часова.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Општинском већу путем електронске поште на адресу opstinskovece@dimitrovgrad.rs или преко писарнице Општинске управе.

Извор: Портал ФАР


Публичен дебат относно проекторешение за бюджета на община Цариброд

Общинският изпълнителен съвет Цариброд кани гражданите и компетентната общност да се запознаят с текстовете на проекторешенията, в процеса на подготовка на общинския бюджет и определяне на източници на приходи, както и да представят свои предложения, забележки и препоръки.

Публичния дебат ще се провежда от 14. до 28 ноември. Органът, отговорен за предоставяне на информация е Отделът за финансови въпроси. Лице за контакт е Лиляна Петров – тел. 010/361-108.

Открита сесия на представителите на компетентните органи на общината със заинтересованите граждани и сдруженията се провежда на 28 ноември в залата на Общинския съвет Цариброд в 12:00 часа.

Забележки, предложения и препоръки се предоставят до Общинския изпълнителен съвет по електронна поща на адрес opstinskovece@dimitrovgrad.rs или на гишето на входа на Общинското управление.

Източник: Портал ФАР

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top