З А К Љ У Ч А К    -    РАНИ ЈАВНИ УВИД    -    Наредбa општинског штаба за ванредне ситуације    -    З А К Љ У Ч А К    -    ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД    -    НАРЕДБА И ОДЛУКА    -    НАРЕДБА    -    СЪОБЩЕНИЕ    -    НАРЕДБЕ    -    XXXVII седницa Скупштине општине Димитровград    -   
Усвојена одлука о покретању иницијативе да се Димитровграду промени назив у Цариброд ДОГАЂАЈИ 31.10.2019

Усвојена одлука о покретању иницијативе да се Димитровграду промени назив у Цариброд

На седници Скупштине општине Димитровград, одборници су усвојили одлуку о покретању иницијативе да се изменом Закона о територијалној организацији Републике Србије општини Димитровград, насељеном месту и катастарској општини Димитровград промени назив у Цариброд.

Ова одлука ће бити достављена Министарству за државну управу и локалну самоуправу, које треба у нацрт измена Закона о територијалној организацији Републике Србије да унесе назив Цариброд. До краја године се очекује да посланици у Народној скупштини усвоје измене овог Закона, након чега ће Димитровград и званично променити назив у Цариброд.

Према речима председника општине Владице Димитрова, у случају промене имена граду, грађани неће бити финансијски оптерећени, а све зависне трошкове око измене докумената сносиће општина.

На заседању локалног парламента усвојена је одлука о димничарским услугама, а са њеном применом отпочеће се када буду створени неопходни услови.

Одборници су усвојили извештај о пословању буџета општине за период од 1. јануара до 30. јуна ове године.

Такође, усвојен је први ребаланс буџета у 2019. години, како би се буџет ускладио са стварним потребама директних и индиректних корисника до краја текуће године.

На седници је усвојена и измена одлуке о организацији Општинске управе општине Димитровград. Према овој одлуци, из редова запослених у Општинској управи биће именован интерни ревизор, који ће контролисати неменско трошење јавних средстава.

Одборници су усвојили и низ одлука које се односе на образовање нових Одбора у складу са одредбама новог Статута општине и Пословника Скупштине општине Димитровград.

Извор: Портал ФАР


Прието е решение за стартиране на инициатива за промяна на името Димитровград в Цариброд

На заседанието на Общинския съвет Цариброд, съветниците приеха решение за стартиране на нициатива, чрез изменение на Закона за териториала организация на Република Сърбия община Димитровград, населено място и кадастрална община Димитровград да смени името си в Цариброд.

Решението ще бъде представено до Министерството за държавно и местно самоуправление, което трябва в предложението на изменението на Закона за ериториална организация на Република Сърбия да напише името Цариброд. До края на годината се очаква съветниците в Народното събрание да приемат измененията на този Закон, след което Димитровград и официално да смени името си в Цариброд.

Според думите на кмета на общината Владица Димитров, в случай на промяна на името на града, гражданите няма да бъдат натоварени финансово и всички разходи за изменение на документите ще се поемат от общината.
На заседанието на местния парламент бе прието ешение за услуги за почистване на комини, а предоставяне на тези услуги ще започне когато са налице необходимите условия.

Съветниците приеха отчет за изразходване на бюджета на общината за периода от 1 януари до 30 юни тази година.

Също бе приет и първия ребаланс на бюджета през 2019 година, за да е бюджета в съответствие с реалните нужди на преките и косвени потребители до края на настоящата година.

На заседанието бе прието и изменение на решението за организация на Общинското управление на община Цариброд. Според това решение от служителите на Общинското управление ще бъде назначен вътрешен ревизор, за контрол върху изразходване на обществените финансии.

Съветниците приеха и редица решения за образуване на нови Съвети в унисон с наредбите на новия Устав на общината и Правилника на дейностите на Общинския съвет Цариброд.

Източник: Портал ФАР

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top