Симпозијум - Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња

Факултет ветеринарске медицине универзитета у Београду у сарадњи са Скупштином општине Димитровград ће од 28-30.јуна, 2019 одржати други симпозијум под називом „Заштита агробиодиверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња“. Организатрор симпозијума је Факултет ветеринарске медицине универзитета у Београду, а суорганизатори су: Скупштина општине Димитрпвград, Ветеринарски специјлистички институт Ниш, Стадо – Димитровград, Веткер - Горњи Криводол и COAR – Beograd.

Сатница за III семинар.doc

Симпозијум ЗАШТИТА АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА И ОЧУВАЊЕ АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА.pdf