Општина Димитровград

Општинска управа Димитровград Балканска 2

18320 Димитровград

Србија

тел. централа: +381 10 361 108; +381 10 361 288

тел. кабинет председника општине: +381 10 361 100

факс: +381 10 361 100

е-маил:

predsednik@dimitrovgrad.rs

zamenik@dimitrovgrad.rs

skupstina@dimitrovgrad.rs