Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 23.01.2019
 1. Jавни конкурс подршке реализацији Програма социо-хуманитарних организација.pdf
 2. Програм рада буџетског фонда социјалне заштите и програме социо-хуманитарних организација.pdf
 3. Образац 1 - за пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.doc
 4. Образац 2 - табеларни буџет пројекта.xls
 5. Стратешки план социјалне заштите општине Димитровград.doc
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информирасња у 2019. години 00.00.0000
 1. oбразац -1----буџет пројекта.xls
 2. oбразац -1---пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.docx
 3. Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.pdf
 4. образац -2---наративни и финансијски извештај.docx
 5. образац -2--финансијски део извештаја.xlsx
 6. Resenje o obrazovanju komisije.pdf
 7. Решење о исправци.pdf
 8. Решење о поништењу конкурса.pdf
Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Димитровград у 2019.години 00.00.0000
 1. Годишњи план јавних конкурса које расписује Општинска управа Димитровград.xls
 2. ЗАКЉУЧАК.pdf