Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп пословног простора на КП бр. 1079 КО Гојин Дол, површине 50 м 2 00.00.0000
  1. 3. Javni poziv OGLAS.doc
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 11.06.2019
  1. Интерни конкурс - возач моторног возила.pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У 2019. ГОДИНИ 07.06.2019
  1. JAVNI POZIV-STRUCNA PRAKSA -2019.doc
  2. Zahtev za ucesce u programu Strucne prakse u 2019.doc