Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Димитровград за 2019 годину 00.00.0000
  1. ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Димитровград за 2019 годину.pdf
  2. Пријава на конкурс општине Димитровград за цркве и верске заједнице за 2019. годину (1).doc
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ 00.00.0000
  1. Јавни конкурс .doc
  2. Пријава за спровођење јавног рада ЛАПЗ Димитровград.doc
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ 00.00.0000
  1. Javni poziv.doc
  2. Zahtev sa biznis planom.doc
  3. Делатности које се не субвенционишу - субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих.xls