Број Назив Рок Документација
КОНКУРС за доделу редовних студентских стипендија за школску 2017/2018 годину 00.00.0000
  1. Konkurs redovne stipendije.pdf
  2. Prijavni formular za redovne s. stipendije.docx
КОНКУРС за доделу посебних студентских стипендија за школску 2017/2018 годину 00.00.0000
  1. Konkurs posebne stipendije.pdf
  2. Privavni fiomular za posebne s. stipendije.docx
ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задвољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Димитровград за 2018. годину 00.00.0000
  1. Pravilnik za sportske organizacije 2018.pdf