PROJEKAT ZA ODGOVORNU VLAST

Projekat za odgovornu vlast je četvorogodišnji projekat finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sa ciljem unapređenje odgovornosti javne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou. Tokom 2019 godine Opština Dimitrovgrad se prijavila za učešće u ovom projektu za sledeće oblasti:

  • Unapređenje transparentnosti rada lokalne samouprave, kroz unapređenje forme i sadržaja internet sajta opštine, sa naglaskom na interaktivnost
  • Unapređenje učešća javnosti u radu lokalne samouprave, kroz izradu procedura za korišćenje postojećih i mogućih formi učešća građana

Program lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu će biti donet u skladu sa procedurama i standarima transparentnosti koje propisuje Projekat USAID-a, kao prvi dokument u cilju uspostavljanja dobre prekse pri donošenju svih daljih akata opštine Dimitrovgrad. U tom cilju Opština je tokom maja meseca formirala Radnu grupu za sprovođenje javne rasprave o godišnjem programu lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu.  U narednih pet meseci predstoje aktivnosti koje doprinose povećanju transparentnosti kroz uključivanja zainteresovanih strana u proces odlučivanja i uključivanje javnosti u sve faze donošenja plana.